Działamy
hybrydowo

Trendy wskazują, że będziemy coraz mniej czasu spędzać w trakcie podróży służbowych, a coraz więcej pracując z domu. Wzmacnia to konieczność dopasowywania form rozwojowych do środowiska pracy uczestników. Uwzględniać należy również fakt, że szkolenia stają się dodatkową możliwością wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i po prostu stwarzają możliwość rozmów między uczestnikami, lepszego poznania się ludzi w organizacji.

Model 70-20-10 jest znany w projektowaniu działań rozwojowych od wielu lat. Wzbogacenie projektów o formy online oraz działania asynchroniczne pozwala obecnie budować procesy nie tylko efektywne merytorycznie, ale jeszcze bardziej praktyczne i efektywne czasowo. Dopasowanie zakresu wiedzy przekazywanej w trakcie np. jednego spotkania e-warsztatowego do percepcji uczestników i możliwości wdrożeniowych, pozwala skupiać się na konkretnej metodzie, by ćwiczyć konkretne narzędzie, motywując uczestników do natychmiastowego wdrożenia.

Dodatkowe możliwości zaangażowania uczestników i ich przełożonych w działania poszkoleniowe poprzez aplikacje i pit stopy wdrożeniowe, czy spotkania mentoringowe pozwalają szybciej stosować umiejętności w rzeczywistości zawodowej i skuteczniej wspierać uczestników w pokonywaniu barier. Zwinna ewaluacja działań oparta o badania ankietowe i wywiady z uczestnikami/przełożonymi/HR wzmacnia kluczowe elementy sukcesu w projektach, buduje dobre praktyki, a jednocześnie pozwala szybko reagować i modyfikować elementy, które nie działają.

Kluczowym wyznacznikiem projektowania procesu rozwojowego i doboru form zawsze jest cel rozwojowy, rozumiany jako wdrażane zachowania uczestników oraz dopasowanie działań do kontekstu i możliwości uczestników.

Hybrydowe procesy rozwojowe projektowane przez nas opierają się o działania z trenerem oraz pracę indywidualną, formy warsztatowe i treningowe na sali szkoleniowej oraz formy asynchroniczne: filmy edukacyjne, edu-seriale, video speakery itp.

Poniżej znajdą Państwo krótkie opisy i przykłady wybranych, wykorzystywanych przez nas form.

PRZYKŁADOWE GRY I ĆWICZENIA
Kostka Rubika
To 20-minutowa gra logiczna na tablecie przeznaczona do ćwiczenia metody „cecha – zaleta – korzyść”.
Prawda fałsz
To krótkie ćwiczenie, w którym uczestnik decyduje, czy dane twierdzenie jest faktem czy mitem.
360 VR
Filmy 360 to rozszerzone o perspektywę 3d filmy szkoleniowe uczące postaw i zachowań. Rozwiązanie 360 jest też doskonałym sposobem na zapoznanie uczestników szkoleń z produktami oraz na launch produktów.
Ankiety / Testy
Tworzymy onlinowe (interaktywne) ankiety ewaluacyjne do szkoleń / e-warsztatów jak również testy wiedzy (pre/post testy) oraz inne testy / ankiety wykorzystywane podczas szkolenia do oceny wiedzy / umiejętności uczestników. Opracowujemy wyniki, tworzymy raporty i zestawienia dla Klientów i uczestników.
;