Narzędzia HR

Ocena kompetencji pracowników oraz sprawdzanie ich samooceny

Badanie kompetencji pracowników w oparciu o model kompetencyjny organizacji. Pracownicy są oceniani przez swoich przełożonych, podwładnych, współpracowników oraz dokonują samooceny swoich umiejętności zawodowych. Dostępne są także warianty 270° oraz 180°.

Całość obsługiwana jest przez platformę on-line stworzoną przez firmę Ostendi. Po zakończeniu badania generowane są raporty indywidualne przedstawiające mocne strony oraz luki kompetencyjne pracowników. Tworzony jest również raport dla firmy, w którym podsumowane są kompetencyjne mocne i słabe strony na poziomie całej organizacji.

Satysfakcja pracowników / Mocne i słabe strony organizacji
Poznaj szczegółowe obszary satysfakcji pracowników, ich istotność i oczekiwane zmiany. Zwiększaj zaangażowanie pracowników dzięki zrozumieniu ich oczekiwań.
Badania kultury organizacyjnej
Poznaj charakter i siłę kultury organizacyjnej oraz jej znaczenie dla organizacji. Poznaj różnice w postrzeganiu kultury przez dowolnie zdefiniowane grupy pracowników (np. w poszczególnych komórkach organizacyjnych), które pomagają bądź przeszkadzają w skutecznym wdrażaniu zmian.
Audyt zarządzania wiedzą
Poznaj narzędzie oparte na metodyce wychodzącej od poznania zasad funkcjonowania, panujących reguł, modelu zarządzania, celów i zadań