Pigułki wiedzy

Możesz zdobyć więcej wiedzy dzięki dodatkowym treściom

Poza głównymi treściami szkoleń oferujemy uczestnikom naszych projektów regularne porcje dodatkowej wiedzy. Dzięki temu zainteresowanie uczestników budowane jest jeszcze przed spotkaniem z trenerem, a ich zaangażowanie w proces zmiany utrzymuje się znacznie dłużej.

Pigułki wiedzy to:
Inspirujące artykuły
Dostarczenie uczestnikom mocnych inspiracji związanych z merytoryką projektu w formie artykułów zawierających dodatkowe porcje materiału dydaktycznego.
Streszczenia książek
W swojej bazie materiałów wykorzystywanych w trakcie trwania procesu szkoleniowego posiadamy krótkie, kilkustronicowe streszczenia najnowszych lub stanowiących kanon, pozycji książkowych z zakresu literatury biznesowej
Inspirujące filmy
Przesyłane uczestnikom w określonych odstępach czasowych krótki materiał filmowy, przedstawiający ekspertów i ich idee, odkrycia czy też wyniki badań prezentowanych podczas konferencji rozwojowych ted.