Procesy
i konsultacje
dla HR

Na naszą ofertę składają się również działania ukierunkowane na wspieranie codziennej pracy działów human resources funkcjonujących zarówno w mniejszych, jak i większych organizacjach, gdzie pracują zespoły o różnej liczebności. To prowadzone przez fachowców sesje konsultacyjne, w ramach których na czynniki pierwsze rozkładane są kluczowe procesy HR, czyli działania i procedury służące efektywnemu zarządzaniu zasobami ludzkimi, a więc najbardziej wartościowym zasobem każdego przedsiębiorstwa.

Procesy HR w firmie obejmują między innymi rekrutację i selekcję pracowników, szkolenia i rozwijanie kwalifikacji zatrudnionych, metody motywowania, wypłatę wynagrodzeń i dystrybucję benefitów pozapłacowych, ocenianie zespołów, czy zarządzanie komunikacją i relacjami pomiędzy współpracownikami. Widać więc, że wzmacniają one kulturę organizacyjną typową dla konkretnego miejsca pracy i pomagają osiągać cele biznesowe, dlatego warto brać udział w konsultacjach dla human resources, w trakcie których otrzymuje się pakiet wskazówek dotyczących prowadzenia racjonalnej polityki personalnej.

Zarządzanie procesami HR – poznaj sprawdzone narzędzia

Konsultacje HR to proces wymiany wiedzy o aktualnych trendach na rynku pracy, teoretycznych informacji o zarządzaniu ludźmi oraz praktycznych porad pomiędzy zewnętrznymi specjalistami do spraw zasobów ludzkich a pracownikami zatrudnionymi w działach human resources. Konsultacje dla HR pomagają w dostosowaniu charakteru podejmowanych działań do potrzeb i celów organizacji, podpowiadają, z jakich rozwiązań dobrze jest korzystać, wpływają również na efektywność realizowanych przedsięwzięć.

Wspieramy działy HR w budowaniu rozwiązań strategicznych oraz ich wdrażaniu. Inspirujemy, wspólnie projektujemy, dzielimy się doświadczeniem, facylitujemy. Dostarczamy niezbędnych narzędzi własnych oraz od sprawdzonych dostawców. Jesteśmy pomocą również przy budowaniu i wdrażaniu działań skoncentrowanych na konkretne jednostkowe zagadnienia.

  • badania kompetencji 180-360 stopni,
  • wdrażanie modeli kompetencji,
  • wdrażanie wartości i zachowań reprezentujących je,
  • budowanie i wzmacnianie kultury zarządzania,
  • wspieranie i prowadzenie procesów rekrutacji i onboardingu,
  • badania satysfakcji i zaangażowania pracowników,
  • działamy w zakresie ewaluacji projektów rozwojowych

Już teraz przekonaj się o potencjale naszych konsultacji i dowiedz się, co zrobić, aby usprawnić przebieg podstawowych procesów HR w firmie. Po dogłębnym przeanalizowaniu przedstawionych przez Ciebie potrzeb dobierzemy najlepsze i najnowocześniejsze narzędzia, których zastosowanie usprawni wdrażanie strategii wspierającej Twoją organizację w terminowym osiąganiu zamierzonych celów. Zapraszamy do nawiązania kontaktu i skorzystania z pomocy specjalistów w dziedzinie organizacji, mapowania i zarządzania procesami HR!

Wypełnij formularz kontaktowy, napisz krótko, jakie są Twoje wyzwania, a skontaktuje się z Tobą dedykowany konsultant, aby pogłębić analizę potrzeb i zaproponować rozwiązanie.

    ;