Zdrowie psychiczne pracowników

Zdrowie psychiczne to jeden z najbardziej zaniedbanych obecnie obszarów zdrowia publicznego. Na całym świecie żyje prawie miliard ludzi z zaburzeniami psychicznymi, a pandemia COVID-19 drastycznie nasiliła negatywny wpływ na ten obszar zdrowia. Osoby borykające się z problemami natury emocjonalnej to często również pracownicy różnych organizacji. Brak odpowiedniego wsparcia ze strony otoczenia, próby mierzenia się z problemami samodzielnie lub niechęć do korzystania z profesjonalnej pomocy mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji zarówno psychologicznych jak i społecznych, a w efekcie negatywnie wpływać nie tylko na pracę, ale również na rodzinę i najbliższe otoczenie. Coraz częściej to rolą pracodawcy jest szybkie reagowanie na pojawiające się i niepokojące sygnały, wspieranie pracowników w trudnych dla nich sytuacjach oraz stałe dbanie o ich dobrostan psychiczny.

Jak wynika z danych organizacji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, stosunkowo niewiele osób na całym świecie ma dostęp do wysokiej jakości usług w zakresie zdrowia psychicznego. W krajach o niskim i średnim dochodzie na obywatela ponad 75% osób z zaburzeniami psychicznymi, neurologicznymi i związanymi z nadużywaniem substancji psychoaktywnych nie otrzymuje żadnego leczenia oraz pomocy. Dodatkowo nadal powszechna jest stygmatyzacja, dyskryminacja i łamanie praw człowieka dotkniętego problemami natury psychicznej.

Z powodu COVID-19 dostęp do opieki psychologicznej czy psychiatrycznej uległ jeszcze większemu ograniczeniu, zaś konieczny dystans społeczny, różnego rodzaju ograniczenia i lęk związany z troską o zdrowie czy stabilną sytuację finansową, wpłynęły na nasilenie problemów emocjonalnych i psychicznych u wielu osób.

Zdrowie psychiczne pracowników – co może zrobić dobry pracodawca?

Zdrowi pracownicy to ludzie, którzy z entuzjazmem angażują się w zadania dbając o relacje wewnątrz firmy, ale też znajdują czas na swoje pasje i życie rodzinne.

Grzegorz Jachna

Pracownik, to przede wszystkim człowiek, który każdego dnia mierzy się z różnymi wyzwaniami, nie tylko tymi zawodowymi, ale też w relacjach z bliskimi, czy w społecznościach, których jest częścią. Jakość tych relacji przekłada się na funkcjonowanie w każdym z obszarów i znajduje swoje odzwierciedlenie także w jakości wykonywanej pracy.

Wiedząc jak trudno jest rozmawiać z zatrudnionymi, których dotknął kryzys oraz jak ciężko jest im otrzymać odpowiednie wsparcie coraz więcej organizacji decyduje się na tworzenie programów wspierających zatrudnionych w obszarze zdrowia psychicznego. Z myślą o świadomych organizacjach przygotowaliśmy wielopoziomowy program wsparcia psychologicznego pracowników, który może być dostosowywany do konkretnych potrzeb i grup odbiorców.

;