Konsultacje
i wsparcie
dla biznesu

To celowane rozwiązania, które odpowiadają na specyficzne problemy
lub wyzwania w organizacji ogólnie lub z danej branży.

W trakcie 25 lat funkcjonowania spotkaliśmy się z różnorodnymi problemami i wyzwaniami przed którymi stały firmy naszych Klientów. Czasem fokus był kierowany na rozwój kompetencji pracowników, często jednak – to organizacja stoi przed bardzo konkretnymi wyzwaniami biznesowymi czy rynkowymi a rozwój określonych umiejętności lub po prostu zmiana zachowań pracowników jest niezbędnym elementem szerszej zmiany.

Takie projekty wymagają od konsultantów nie tylko doskonałych umiejętności rozwijania kompetencji pracowniczych ale przede wszystkim umiejętności projektowania i wdrażania zmian. Łączą umiejętności szkoleniowe i konsultacyjne. Zazwyczaj realizowane są w kilku etapach:

ANALIZA I DIAGNOZA PROJEKTOWANIE ZMIANY SZKOLENIE I WDROŻENIE EWALUACJA

Nasze unikatowe doświadczenia i wypracowane w oparciu o nie know-how, pozwala nam tworzyć nieszablonowe rozwiązania dostosowane do realiów danej branży i konkretnego Klienta. Korzystamy z doświadczeń naszych specjalistów znających daną branżę, jej specyfikę, działające w niej procesy oraz wykorzystywane narzędzia.

Proponowane rozwiązania często wychodzą poza standardowy proces szkoleniowy i obejmują:

  • projektowanie komunikacji sprzedażowej, marketingowej i zarządczej
  • modyfikowanie lub integrowanie różnych procesów oraz tworzenie standardów
  • tworzenie aplikacji wspierających proces szkoleniowo-wdrożeniowy
  • zarzadzanie logistyką zmian wprowadzanych w organizacji
  • monitorowanie rezultatów metodami Success Case’s

Konsultacje i wsparcie dla biznesu

;