Badania on-line

Ankiety pozwalają na poprawianie jakości naszych szkoleń

Dzięki ankietom z bezpośrednim feedbackiem, które uczestnicy realizują na smartfonach lub tabletach, zapewniamy by organizowane przez nas szkolenia były atrakcyjne, angażujące i nowoczesne. Korzystając z systemu ankieta-raport umożliwiamy agregowanie i przetwarzanie informacji indywidualnej lub grupowej. W ten sposób dostarczamy uczestnikom użytecznej i praktycznej wiedzy o sobie  w postaci:

opracowania kwestionariuszy (profile, style, typy zachowania).
ankiet oceny przez grupę (np. scenki sprzedażowe, prezentacje).
wyników quizów oraz konkursów wiedzy.

Dysponujemy własnymi narzędziami, które pozwalają na szybkie zagregowanie informacji od całej grupy oraz natychmiastową prezentację wyników. Rozwiązania tego typu mają zastosowanie we wszelkich zadaniach opartych o grywalizację: quizach, zawodach, a także ocenach scenek i prezentacji przez grupę.

Struktura przychodzacej rozmowy

Korzystamy również z rozwiązań dostępnych na rynku, takich jak Kahoot czy Reactioneo. Dzięki nim możemy monitorować stan wypełnienia ankiet przez uczestników w czasie rzeczywistym, a następnie dokonać szybkiej analizy, korzystając z czytelnych i estetycznych wizualizacji.

W badaniach on-line docieramy bezpośrednio do pracowników organizacji, poszukując wiedzy u samego źródła. Realizujemy zarówno proste ankiety weryfikujące potrzeby i oczekiwania uczestników szkoleń, jak i zaawansowane badania organizacji pod kątem kultury organizacyjnej, satysfakcji pracowników, komunikacji, procesów biznesowych. Nasze podejście sprzyja dopasowaniu się do rzeczywistych potrzeb naszych klientów i precyzyjnemu celowaniu w specyficzne dla organizacji problemy. Umożliwiamy realizację badań przy użyciu dowolnych urządzeń, a także uwzględniając indywidualne uwarunkowania naszych klientów.

Badania Dedykowane

Prowadzimy badania dedykowane konkretnym projektom. Zestaw pytań, forma raportu oraz forma dostępu do badania są projektowane i precyzowane za każdym razem w zależności od potrzeb projektu.

Badanie 360°

Badanie kompetencji pracowników w oparciu o model kompetencyjny organizacji. Pracownicy są oceniani przez swoich przełożonych, podwładnych, współpracowników oraz dokonują samooceny swoich umiejętności zawodowych. Dostępne są także warianty 270° oraz 180°.

Całość obsługiwana jest przez platformę on-line. Po zakończeniu badania generowane są raporty indywidualne przedstawiające mocne strony oraz luki kompetencyjne pracowników. Tworzony jest również raport dla firmy, w którym podsumowane są kompetencyjne mocne i słabe strony na poziomie całej organizacji.

Badanie Satysfakcji

Badanie satysfakcji pracowników w wybranych obszarach. Każdy z obszarów składa się ze zbioru szczegółowych stwierdzeń, które pracownicy oceniają w skali pięciostopniowej (od „Zdecydowanie się nie zgadzam” do „Zdecydowanie się zgadzam”).