Platformy szkoleniowe

Miejsce skumulowanej wiedzy i wiadomości

Platforma szkoleniowa to zintegrowana przestrzeń gromadząca informacje i wiedzę istotną dla uczestników projektu szkoleniowego. Platforma wspiera proces szkoleniowy na wszystkich jego etapach. Informuje o bieżących wydarzeniach w projekcie (miejsca i terminy szkoleń, zadania do wykonania). Daje możliwość ciągłego pogłębiania wiedzy w obrębie tematyki projektu szkoleniowego, poprzez udostępnianie inspirujących materiałów (filmy, artykuły, streszczenia książek, nagranych webinarów). 

Platforma może służyć do: komunikacji między trenerami, uczestnikami i ich przełożonymi oraz prezentowania multimedialnych treści (inspirujące artykuły i filmy, streszczenia książek, prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe), sprawdzania wiedzy w postaci testów i quizów, zamieszczania dla uczestników zadań wdrożeniowych, kursów e-learningowych, a także zbierania opinii i ewaluacji szkoleń. Jest to miejsce integrujące wiedzę o dotychczasowych, bieżących i planowanych działaniach w projekcie.

Funkcjonalności wykorzystane w realizowanych projektach:

 1. Linia czasu – ogólna („big picture” projektu) i szczegółowa (zadania użytkownika lub szczegóły etapów)
 2. Zadania przypisane do poszczególnych etapów projektu
 3. Oceny trenerów – ilościowe i jakościowe
 4. Materiały przypisane etapom projektu (pdf, film)
 5. Etapy, zadania, materiały pojawiające się w określonym czasie lub pod warunkiem zrealizowania wcześniejszych zadań – zapewniając stałe, regularne zaangażowanie pracowników (mało a często)
 6. Biblioteka inspirujących materiałów – Wysyłka powiadomień o nowych materiałach w bibliotece – „Pigułki wiedzy”
 7. Harmonogram – Zapisy na warsztaty/szkolenia/rozmowy z trenerem
 8. Fotorelacje z warsztatów
 9. Grywalizacja
 10. Możliwość generowania certyfikatów (np. na podstawie: częstotliwość logowania, liczba wykonanych zadań, punktacja w zadaniach, testach on-line, pobrane/obejrzane materiały, szkolenia, w których użytkownik uczestniczył, poziom uzupełnienia profilu, aktywność na forum, oceny od trenerów)

Lista możliwych zadań dla użytkownika

 1. Koło kompetencji – samoocena przed oraz po/w trakcie projektu
 2. E-learning
 3. Przesyłanie zadań przez użytkowników na pobranym szablonie
 4. Wpisywanie zadania bezpośrednio na platformie
 5. Testy wiedzy
 6. Inne