Case studies: Kompetencje Miękkie

Urząd miasta

Wyzwanie biznesowe Urząd podjął decyzję o konieczności wprowadzenia systemowych rozwiązań usprawniających współpracę (w tym komunikację) z partnerami społecznymi....

Starostwo Powiatowe

Wyzwanie biznesowe Urząd podjął decyzję o konieczności wdrożenia usprawnień, które pozwolą na podniesienie jakości świadczonych usług. Poszukiwał standaryzowanych...

Sieć salonów meblowych

Wyzwanie biznesowe W związku z wdrożeniem długoterminowej strategii rozwoju kadr, Klientowi zależało na wyborze z własnej kadry najlepszych...

Lider w obszarze konsultingu

Wyzwanie biznesowe Klient był nadmiernie obciążony obowiązkami związanymi z organizacją zaplecza logistycznego dla szkoleń jego pracowników. Szukał sposobu...

Koncern paliwowy

Wyzwanie biznesowe Zorganizowanie corocznego balu karnawałowego dla pracowników (ok. 1000 osób) w niekonwencjonalnej formie. Nasza rola Kompleksowa organizacja...

Duży bank

Wyzwanie biznesowe Po fuzji dwóch dojrzałych banków nasz Klient stanął przed wyzwaniem połączenia odrębnych kultur i stylów zarządzania....

Duży bank

Wyzwanie biznesowe Bank podjął decyzję o outsourcowaniu usług logistycznych niezbędnych do właściwej realizacji projektów szkoleniowych dla swoich pracowników....

Duża sieć handlowa

Wyzwanie biznesowe Dział Zakupów sieci stał przed wyzwaniem przeprowadzenia jeszcze bardziej efektywnych biznesowo rozmów rocznych z dostawcami. Warunki...

Duża sieć handlowa

Wyzwanie biznesowe Klientowi zależało na przygotowaniu setek menedżerów do prowadzenia efektywnych rozmów oceniających. W tym celu Klient chciał...

Duża kancelaria prawna

Wyzwanie Wyzwaniem była chęć dokonania najlepszego wyboru: Klient chciał obsadzić ważne stanowisko koordynatora procesów biznesowych odpowiednią osobą o...