Szkolenia
z kompetencji miękkich

Poznaj filozofię naszych działań, które przynoszą realną zmianę w Twoim biznesie,
dzięki wykorzystaniu odpowiednich form rozwojowych.

Gorące tematy

Szkolenia z kompetencji miękkich – czym się charakteryzują?

Szkolenia miękkie dla pracowników to punkt z naszej oferty, który cieszy się dużą popularnością przede wszystkim ze względu na wszechstronność zastosowania zdobytych w ten sposób kompetencji. Uniwersalne umiejętności (ang. soft skills), jakie udoskonala się lub nabywa w trakcie takich sesji szkoleniowych, można z powodzeniem wykorzystywać nie tylko w kontekście realizacji zawodowych obowiązków. To pakiet praktycznych informacji, który przydaje się również na płaszczyźnie prywatnej. W takim kompleksowym podejściu tkwi olbrzymi potencjał, bezpośrednio zachęcający do zainwestowania w swój rozwój poprzez udział w kursach, które kładą nacisk na kluczowe umiejętności miękkie. Opisywane kompetencje w połączeniu z doświadczeniem oraz posiadanym zasobem specjalistycznej, merytorycznej wiedzy branżowej stanowią główny element charakterystyki idealnego pracownika, którego chciałby zatrudniać każdy pracodawca.

Miękki HR jest właśnie tym, czego potrzebuje organizacja, aby osiągać zadowalające wyniki w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Już teraz przekonaj się, jak wiele dobrego mogą przynieść warsztaty i kursy rozwoju osobistego oraz zawodowego, w których mogą brać udział osoby zajmujące różne stanowiska. Szkolenia kompetencje miękkie – sprawdź dostępne opcje i wybierz rozwiązanie skrojone na miarę indywidualnych potrzeb!

Najważniejsze kompetencje miękkie – lista umiejętności miękkich

Czego dotyczą charakteryzowane szkolenia? Jaka jest definicja kompetencji miękkich? Są to przyjmowane postawy, sposoby zachowania, cechy osobowości oraz umiejętności interpersonalne, które pozwalają budować relacje z innymi ludźmi. Specyficzne jest dla nich to, że dość trudno je zmierzyć. Widać jednak, że te predyspozycje mają coraz większe znaczenie dla współczesnych pracodawców. Ich przeciwieństwem są kompetencje twarde, za które uznaje się wiedzę oraz mierzalne kwalifikacje, jakie są niezbędne do zajmowania konkretnego stanowiska i wykonywania określonej pracy. Najlepiej, jeśli te dwa typy zdolności wzajemnie się uzupełniają.

Oto najczęściej wskazywane przykłady umiejętności miękkich: inteligencja emocjonalna, odporność na stres, dobra organizacja pracy własnej, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, zorientowanie na wyniki, komunikatywność, asertywność, elastyczność, logiczne i analityczne myślenie, rozwiązywanie konfliktów i wypracowywanie kompromisów, pozytywne nastawienie, prowadzenie skutecznych negocjacji, zdyscyplinowanie, zarządzanie czasem, praca zespołowa, przywództwo, odpowiedzialność, kreatywność i innowacyjne podejście oraz potrzeba doskonalenia się i rozwijania indywidualnych predyspozycji.

Profesjonalne szkolenia miękkie – kursy rozwoju osobistego

Kursy wspierające kompetencje miękkie odbywają się zwykle w formie warsztatowej, a nacisk kładzie się na nich nie tylko na pracę indywidualną, ale i grupową, natomiast bardziej od teorii liczy się praktyka. Najlepsze efekty przynoszą metody aktywizujące, polegające na odgrywaniu scenek z podziałem na role, analizowaniu zachowań, czy pracy nad konkretnymi problemami. A to wszystko pozwala poszczególnym osobom odnaleźć się zarówno w pracy na stanowiskach kierowniczych, jak i w zakresie pełnienia innych funkcji w organizacji.

Szkolenia tzw. miękkie – dlaczego warto brać w nich udział? Co daje szkolenie członków zespołów w zakresie kompetencji miękkich? Przede wszystkim jest to sposób, aby wyróżnić się na rynku pracy. Pracownicy, którzy rozwijają się pod tym kątem, jednocześnie dostarczają wartość dodaną firmie, w jakiej są zatrudnieni, a także stają się bardziej zmotywowani do działania i lojalni, przez co nie myślą o poszukiwaniu nowego miejsca pracy. Główne korzyści generowane przez osoby, które biorą udział szkoleniach miękkich to: wzrost wydajności realizowanych działań, wyższa jakość świadczonych usług, mniejsza wrażliwość na pojawiające się kryzysy, udoskonalenie procesów organizacyjnych, większe zadowolenie klientów, redukcja ponoszonych kosztów, a w konsekwencji generowanie bardziej satysfakcjonujących zysków.

Szkolenie umiejętności miękkich – najlepsza inwestycja w przyszłość

Uniwersalne umiejętności miękkie mają coraz większe znaczenie w praktyce – są cenione na rynku pracy, ponieważ uważa się je za kluczowe dla odniesienia sukcesu. Ich mocne strony są dostrzegane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników, którym zależy na ciągłym samorozwoju (osobistym i zawodowym) oraz zdobywaniu przewagi na każdym etapie kariery. Prognozy i przewidywania dotyczące przyszłości rynku pracy wskazują, że najprawdopodobniej ten trend utrzyma się także w najbliższej przyszłości.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą z kategorii szkolenia miękkie dla pracowników. Czekają na Ciebie profesjonalni trenerzy, którzy przekazują wartościową wiedzę, korzystając z nowoczesnych metod nauczania, stawiając na praktyczny wymiar kursu oraz ilustrowanie formułowanych komunikatów trafnymi przykładami. Już teraz zainwestuj w rozwój swojej kariery zawodowej.

Ostatnio na Blogu

Nasi klienci