Wojciech Kraszewski

Wojciech Kraszewski

Trener

Zadaj pytanie

Biografia

Doświadczony trener, konsultant i kierownik projektów w branży przemysłowej. Jako Kierownik Projektów strategicznych dla OTCF S.A. wdrażał również kulturę projektową tworząc Biuro Projektów w firmie. Uczestniczył jako wsparcie przy inicjowaniu projektów w spółkach z branży budowlanej i produkcyjnej o zasięgu międzynarodowym. Członek zespołu projektowego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. (koordynator pracy zespołu). Współwykonawca i koordynator prac nad projektowaniem instalacji elektrycznych dla dużych obiektów przemysłowych. Wieloletni Kierownik Projektu zadań badawczych.

Doktor nauk technicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Absolwent podyplomowych studiów Zarządzania Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wykładowca Zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Zarządzania ryzykiem na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Certyfikowany Kierownik Projektów PRINCE2® Practitioner. Autor i współautor ponad 36 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach z zakresu modelowania i aplikacji pól elektromagnetycznych. Posiada jeden zgłoszony patent.

Specjalizuje się w prowadzeniu projektów oraz wdrażaniu kultury projektowej w przedsiębiorstwach. Trener i wykładowca z zakresu zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem metodyki PRINCE2. Konsultant w zakresie zarządzania projektami, programami i portfelem oraz procesowego zarządzania organizacją.

Posiada certyfikaty: 

  • PRINCE2® Practitioner
    • Zarządzanie Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – Studia podyplomowe

Główni klienci: JSW S.A., CAN-PACK S.A., OTCF S.A. (4F), AGH, Biprocemwap, CBR Glokor, PKO

Artykuły

Pozostali członkowie zespołu

Zadaj pytanie

Wojciech Kraszewski

Wojciech Kraszewski

Trener


    Polityka Prywatności