Wojciech Kraszewski

Wojciech Kraszewski

Trener, Konsultant

Zadaj pytanie

Biografia

Doświadczony trener, konsultant i kierownik projektów w branży przemysłowej i IT. Kierownik Projektów strategicznych dla OTCF S.A., NGF, ASTOR. Pełni rolę Nadzoru w Programach projektów w Urzędzie Miasta Krakowa. Wykładowca zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Akredytowany trener PRINCE2®.

Wspierał inicjowanie projektów w spółkach z branży budowlanej i produkcyjnej o zasięgu międzynarodowym. Odpowiadał za stworzenie i wdrażanie metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem w organizacji, zajmował się tworzeniem biur zarządzania projektami. Wielokrotnie uczestniczył w kreowaniu strategii i rozwoju organizacji poprzez zbudowanie modelu docelowego i podejmowanie inicjatyw transformacji biznesu. Nadzoruje pracę Kierowników Projektów, monitoruje osiąganie zakładanych korzyści, identyfikuje ryzyka na poziomie programu. Posiada także doświadczenie w modelowaniu i mapowaniu procesów biznesowych dla branży przemysłowej, sektora IT oraz jednostek użyteczności publicznej.

Doktor nauk technicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autor
i współautor ponad 50 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach z zakresu modelowania i aplikacji pól elektromagnetycznych oraz zarządzania projektami. Wieloletni Kierownik Projektu zadań badawczych.

Specjalizacja konsultancka: zarządzanie projektami, programami i portfelem, prowadzenie (w tym nadzór i wsparcie) projektów oraz wdrażanie kultury projektowej w przedsiębiorstwach, budowanie i wdrażanie inicjatyw strategicznych, tworzenie modeli docelowych, procesowe zarządzanie organizacją.

Specjalizacja trenerska: zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami, zarządzanie ryzykiem. Prowadzi certyfikację w zakresie metodyki PRINCE2®.

Posiada certyfikaty: PRINCE2® Approved Trainer, PRINCE2® Practitioner, Zarządzanie Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – studia podyplomowe.

Główni Klienci: SONETA, Can-Pack Glass, CAN-PACK S.A., OTCF S.A. (4F), AGH, CBR Glokor, ASTOR (MESSolution), SITECH, PKO BP, Urząd Miasta Krakowa, NGF.

Artykuły

Pozostali członkowie zespołu

Zadaj pytanie

Wojciech Kraszewski

Wojciech Kraszewski

Trener, Konsultant


    Polityka Prywatności