Nowe technologie w szkoleniach – zdalne formy rozwojowe

Rozwiązując problemy naszych klientów używamy narzędzi nowotechnologicznych wierząc, że na pierwszym planie powinna być nowoczesna edukacja. Przekazując wiedzę wykorzystujemy obecnie przede wszystkim zdalne formy rozwojowe, które gwarantują idealne dopasowanie tematyczne, koncentrację na treściach, efektywność czasową, różnorodność form szkoleniowych, pracę w mniejszych grupach i mocniejsze ukierunkowanie na wdrożenie zdobytej wiedzy w praktyce. Choć formy te nadal budzą jeszcze sporo obaw po stronie organizacji, szczególnie z powodu braku fizycznej interakcji z trenerem, to ich skuteczność jest wysoko oceniana przez uczestników – średnia ocena ze szkoleń odbytych w ostatnich miesiącach – 4,8 na 5.