Nasz zespół

powrót Wojciech Kraszewski

Wojciech Kraszewski
Trener, Konsultant

Biografia

Doświadczony trener, konsultant i kierownik projektów w branży przemysłowej i IT. Kierownik Projektów strategicznych dla OTCF S.A., NGF, ASTOR. Pełni rolę Nadzoru w Programach projektów w Urzędzie Miasta Krakowa. Wykładowca zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Akredytowany trener PRINCE2®.

Wspierał inicjowanie projektów w spółkach z branży budowlanej i produkcyjnej o zasięgu międzynarodowym. Odpowiadał za stworzenie i wdrażanie metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem w organizacji, zajmował się tworzeniem biur zarządzania projektami. Wielokrotnie uczestniczył w kreowaniu strategii i rozwoju organizacji poprzez zbudowanie modelu docelowego i podejmowanie inicjatyw transformacji biznesu. Nadzoruje pracę Kierowników Projektów, monitoruje osiąganie zakładanych korzyści, identyfikuje ryzyka na poziomie programu. Posiada także doświadczenie w modelowaniu i mapowaniu procesów biznesowych dla branży przemysłowej, sektora IT oraz jednostek użyteczności publicznej.

Doktor nauk technicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autor i współautor ponad 50 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach z zakresu modelowania i aplikacji pól elektromagnetycznych oraz zarządzania projektami. Wieloletni Kierownik Projektu zadań badawczych.

Specjalizacja konsultancka: zarządzanie projektami, programami i portfelem, prowadzenie (w tym nadzór i wsparcie) projektów oraz wdrażanie kultury projektowej w przedsiębiorstwach, budowanie i wdrażanie inicjatyw strategicznych, tworzenie modeli docelowych, procesowe zarządzanie organizacją.

Specjalizacja trenerska: zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami, zarządzanie ryzykiem. Prowadzi certyfikację w zakresie metodyki PRINCE2®.

Posiada certyfikaty: PRINCE2® ApprovedTrainer, PRINCE2® Practitioner, Zarządzanie Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – studia podyplomowe.

Główni Klienci: SONETA, Can-Pack Glass, CAN-PACK S.A., OTCF S.A. (4F), AGH, CBR Glokor, ASTOR (MESSolution), SITECH, PKO BP, Urząd Miasta Krakowa, NGF.