Nasz zespół

powrót Paulina Biernacka

Paulina Biernacka
Kierowniczka Projektu, Analityczka

Biografia

Kierowniczka projektów związanych głównie z analizą procesów i wdrażaniem nowych technologii teleinformatycznych. Zajmuje się również badaniem potrzeb organizacji oraz poszukiwaniem optymalnych rozwiązań z obszaru zarządzania projektami. Weryfikuje, przetwarza i dostarcza dane wykorzystywane we wdrażaniu inicjatyw strategicznych. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – kierunek energetyka. Wykorzystuje kompetencje techniczne w lepszym zrozumieniu specyfiki projektów związanych z wprowadzaniem nowych rozwiązań z obszarów technologii IT i przemysłu.

Odpowiadała za koordynację pracy zespołu analitycznego w projekcie dla NIZP‑PZH. Posiada doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych i opisywaniu wymagań funkcjonalnych systemów informatycznych, używając standardów BPMN 2.0, UML i ArchiMate. W swojej pracy korzysta z dedykowanych narzędzi informatycznych, takich jak np. Enterprise Architect. Poznała również specyfikę projektów innowacyjnych i badawczych, będąc członkinią zespołów projektów z obszarów energetyki odnawialnej oraz elektromobilności.

Wspiera realizację projektów Klientów zgodnie ze standardami metodyk zarządzania projektami, wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczne. W oparciu o pozyskane informacje uczestniczy w tworzeniu złożonych planów projektów i programów, wychodząc od identyfikacji potrzeby biznesowej, oczekiwanych korzyści, harmonogramu i budżetu, aż do operacyjnych zagadnień związanych z organizacją pracy zespołów specjalistycznych. Zna praktyczne aspekty zarządzania usługami w oparciu o ITIL® 4.

Specjalizacja konsultancka: modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych, wykorzystując różne techniki i narzędzia informatyczne, identyfikacja potrzeb i kreowanie wymagań systemów informatycznych, merytoryczne i narzędziowe wsparcie realizacji projektów na poziomie strategicznym i operacyjnym

Certyfikaty: PRINCE2® Foundation, ITIL® 4 Foundation, Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi – studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Główni Klienci: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Urząd Miasta Krakowa, CanPack S.A., SONETA, ASTOR, Trefl S.A., Uniwersytet Śląski w Katowicach