Od kilku lat panuje trend na stosowanie metod coachingowych. Większość organizacji wymaga, by wszyscy menedżerowie stali się coachami motywującymi ludzi i w ten właśnie sposób budującymi zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności u pracowników. Tymczasem okazuje się, że stosowanie „czystego” stylu coachingowego w niektórych sytuacjach jest nieskuteczne. Menedżerowie czując presję ze strony organizacji, czy kierując się wiedzą dostarczaną przez różne media zapominają, bądź wręcz boją się dyscyplinować swoich pracowników oraz dyrektywnie komunikować im swoje oczekiwania.

(więcej…)

Pokolenie Y to osoby urodzone między rokiem 1980 a 90. (według niektórych źródeł nawet 95.).

Dlaczego pokolenie Y?

Jest to gra słów w języku angielskim. Wymowa litery „Y” w alfabecie angielskim jest taka sama jak słowa „Why” /wai/, które po polsku znaczy „Dlaczego?”. Najbardziej charakterystyczną cechą ludzi z tego pokolenia jest to, że chcą wiedzieć „Dlaczego?”, „Po co?”. Stąd w literaturze mówi się o nich pokolenie Y lub pokolenie „Why?”.

Czym charakteryzuje się pokolenie Y?

Pokolenie Y jest niejednorodne. Jak w każdym pokoleniu znajdziemy tutaj osoby, które nie spełniają opisanych cech. Mówimy jednak o pewnej tendencji pokoleniowej, której znajomość pomaga zrozumieć młodych pracowników i może ułatwić motywowanie i budowanie ich lojalności.

(więcej…)

Pokolenie Y to osoby urodzone między rokiem 1980 a 90. (według niektórych źródeł nawet 95.).
Dlaczego pokolenie Y?
Jest to gra słów w języku angielskim. Wymowa litery „Y” w alfabecie angielskim jest taka sama jak słowa „Why” /wai/, które po polsku znaczy „Dlaczego?”. Najbardziej charakterystyczną cechą ludzi z tego pokolenia jest to, że chcą wiedzieć „Dlaczego?”, „Po co?”. Stąd w literaturze mówi się o nich pokolenie Y lub pokolenie „Why?”.
(więcej…)

Aktualnie w korporacjach zaobserwować można trend rozwojowy – ukierunkowanie na rozwijanie pracowników i szeroko rozumiane cele rozwojowe.

Jako manager realizujący szereg projektów oraz nadzorujący realizację zadań podległego zespołu, na pewno równie często zastanawiasz się, czy możesz lub powinieneś przeznaczyć czas na rozwój – zarówno swój, jak i pracowników.

(więcej…)