Webinaria

Cykl webinariów dotyczących kondycji zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego

Ciągła zmienność, rekordowa ilość bodźców, jakie docierają każdego dnia, tempo życia i stale towarzyszący nam stres powodują ogromne napięcie, i prowadzą do przeciążeń, do których nie jesteśmy już w stanie się dostosować. Wszystko to powoduje, że nasze emocje i psychika muszą zostać wzmocnione, a niejednokrotnie również niemal zbudowane od podstaw i objąć wszystkie istotne obszary ludzkiego życia – relacje rodzinne i społeczne, życie zawodowe, ale także strefę samoświadomości. Niezbędna jest zatem odpowiednia wiedza obejmująca szereg zagadnień, ale także otwarcie się na nadal stygmatyzowane i unikane kwestie emocjonalności i zdrowia psychicznego ludzi również na poziomie ich życia zawodowego.

Szczegóły dotyczące projektu szkoleniowego:

 • Cykl webinariów obejmujących różne zagadnienia mające na celu holistyczne spojrzenie na człowieka i jego życie przez pryzmat potencjalnych problemów emocjonalnych i psychicznych
 • Czas trwania każdego webinarium: 60 min
 • Webinarium może być prowadzone w języku polskim lub angielskim
 • Webinarium jest prowadzone w oparciu o prezentację
 • Maks. liczba uczestników: 200 osób
 • Webinarium może zostać nagrane i przekazane do wewnętrznej dystrybucji wśród pracowników
 • Udział moderatora (opcjonalnie)

Informacje o poszczególnych webinariach:

Jak dbać o zdrowie psychiczne?

Szacuje się, że skutków stresu w pracy doświadcza w Unii Europejskiej niemal co czwarty pracownik, a 50-60% przyczyn absencji chorobowej ma z nim związek. Stres zajmuje drugie miejsce (po dolegliwościach mięśniowo-szkieletowych) wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową. Sytuacja związana z COVID–19 znacząco podnosi statystyki osób, które doświadczają lęku uogólnionego i paniki.

 • Czym jest zdrowie psychiczne?
 • Jak rozpoznać sygnały, świadczące o zbliżającym się kryzysie?
 • Granica między smutkiem a depresją.
 • Jak reagować na problemy psychiczne współpracowników?
 • Gdzie i jak szukać pomocy?
 • Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta – różnice w udzielanej pomocy.

Jak tworzyć udane relacje?

Bliska i satysfakcjonująca więź z drugim człowiekiem stanowi jeden z najistotniejszych czynników wspierających stabilność emocjonalną i zdrowie psycho-fizyczne. Żyjemy jednak w czasach, kiedy o relacje takie coraz trudniej. Wiele par planujących ze sobą całe życie rozstaje się po zaledwie kilku latach. Praca zawodowa, wymagająca od nas ciągłej gotowości do przekwalifikowywania się, zmian zespołów, w których się pracuje czy miejsc, miast i krajów, w których się mieszka, nie sprzyja stabilności życiowej.

Czy tradycyjny model rodziny jest nadal odpowiedzią na nasze potrzeby i dylematy? Jak budować i utrzymywać bliskość w dzisiejszych czasach? Czy bliskość i stabilność relacji jest nam rzeczywiście potrzebna?

Psychoterapeuci wskazują na kilka podstawowych błędów, które popełniamy w relacjach ryzykując ich destabilizację i rozpad. Jest też kilka zasad, o których powinniśmy pamiętać, które czynią nasze bycie z innymi wzajemnie satysfakcjonującym i trwałym.

Wypalenie zawodowe – jak zdiagnozować i gdzie szukać pomocy?

Wypalenie zawodowe jest definiowane jako zespół wyczerpania emocjonalnego i obniżonego poczucia własnej profesjonalnej wartości. Stanowi ono poważny problem dotykający przedstawicieli różnych zawodów i profesji, zwłaszcza tych, których codzienna praca wiąże się z relacjami w dużych zespołach i kontaktami z klientami. Jego konsekwencje mogą dotyczyć zarówno ogólnego samopoczucia jak i skuteczności profesjonalnego działania. Wypalenie zawodowe jest też czynnikiem ryzyka poważnych zaburzeń psychicznych i problemów zdrowotnych.

Podczas webinarium przedstawione zostaną najważniejsze zasady pozwalające na zminimalizowanie ryzyka wypalenia zawodowego oraz porady, jak radzić sobie z jego symptomami?

Uzależnienia – jak nie przegapić sygnałów ostrzegawczych?

Uzależnienia stanowią niezwykle ważny problem społeczny i czynnik ryzyka chorób somatycznych, zaburzeń psychicznych i trudności w relacjach.

Uzależnienie od alkoholu może rozwijać się na przestrzeni wielu lat. W krajach takich jak Polska, gdzie spożywanie alkoholu stanowi szeroko akceptowaną normę kulturową, czasem trudno zorientować się, że jesteśmy na drodze do uzależnienia. Alkoholikami bywają często osoby, które pozornie dobrze radzą sobie z wyzwaniami zawodowymi i pracą. Utrudnia to dostrzeżenie u siebie symptomów choroby alkoholowej. Coraz większym problemem są też uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych. Czasami jednokrotne ich przyjęcie może nieodwracalnie uszkodzić mózg. Jest to ryzyko szczególnie obecne w naszym kraju, w którym na nielegalnym rynku obecnych jest kilkaset substancji psychoaktywnych. Część z nich jest prawie zupełnie nieznana nauce czy medycynie.

Narastającym problemem są uzależnienia behawioralne. Od niedawna wiemy, że hazard czy granie w Internecie może powodować podobne cechy uzależnienia, jak to od alkoholu czy narkotyków. Obraz czynności mózgu osoby uprawiającej hazard jest podobny do tego po zażyciu kokainy. Również współczesne klasyfikacje zaburzeń psychicznych uwzględniają uzależnienia od czynności i wskazują, jak je rozpoznawać. Leczenie uzależnień nie jest łatwe. Bardziej opłaca się im zapobiegać. Czy jesteś w ryzyku rozpoznania uzależnienia? Jak zapobiegać uzależnieniom behawioralnym?

Jak budować odporność psychiczną?

Zaburzenia psychiczne można nie tylko leczyć, ale też im zapobiegać. Nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych prowadzić może do problemów psychicznych, trudności w relacjach, uzależnień czy schorzeń psychosomatycznych. Jednym z najważniejszych elementów wspierających nasze zdrowie psychiczne jest odporność psychiczna – resilience. Składają się na nią sposoby w jakie reagujemy na stres, relacje z osobami, na których możemy polegać, to jak tłumaczymy sobie i emocjonalnie reagujemy na pojawiające się problemy. Odporność psychiczna może być budowana i ćwiczona. Możemy ją doskonalić. Nie jest to proces łatwy ani krótki. Warto jednak wiedzieć, jak możemy wpływać i wzmacniać naszą stabilność emocjonalną?

Zapytaj o szczegóły