Pracownik w kryzysie – pierwsza pomoc

Warsztaty dla menedżerów

Kryzys, trauma czy lęk stają się coraz bardziej obecnymi zjawiskami w naszym otoczeniu. Dzieje się tak nie tylko za sprawą dramatycznych zjawisk przyrody, spektakularnych katastrof komunikacyjnych, budowlanych, naturalnych, terroryzmu, a także tragicznych skutków przemocy domowej. Nowe pokolenia pracowników wchodzących na rynek pokazują, że jesteśmy mniej odporni na stres. To co kiedyś stanowiło problem do rozwiązania dzisiaj spędza sen z powiek i tworzy sytuacje subiektywnie nie do rozwiązania. Spłycone więzi rodzinne nie dają oparcia w konfrontacji z rzeczywistością. Umiejętności dostrzegania stanu kryzysowego czy odpowiednie podejście do osób w kryzysie, stają się wymogiem pracy profesjonalistów, przełożonych oraz osób zarządzających zasobami ludzkimi.

Informacje o projekcie szkoleniowym:

 • czas trwania warsztatu: 2 x 4 h szkoleniowe,
 • adresatem warsztatów są osoby zarządzające zespołami oraz menadżerowie różnych szczebli,
 • warsztat jest realizowany metodami aktywnymi: praca z przypadkiem, symulacja, mini wykład w Prezi/Power Point, omówienie case studies uczestników.

Po zakończonym projekcie uczestnik będzie potrafił:

 • rozpoznawać symptomy sytuacji kryzysowej oraz stanu kryzysowego,
 • adekwatnie reagować na widoczne symptomy kryzysu,
 • prowadzić rozmowy z pracownikiem w kryzysie,
 • udzielać informacji do zespołu o zaistniałym wydarzeniu/stanie z poszanowaniem pracownika dotkniętego kryzysem,
 • wesprzeć pracownika z znalezieniu odpowiedniej i profesjonalnej pomocy, jeśli wymaga tego jego aktualna sytuacja i wspierać go w procesie wychodzenia z kryzysu.

Poszczególne elementy projektu szkoleniowego:

Rozumienie stanu kryzysowego w odróżnieniu od sytuacji kryzysowej

 1. Kryzys a sytuacja kryzysowa, obszary interwencji kryzysowej, dynamika kryzysu.
 2. Ocena stanu pracownika w kryzysie, rozpoznawanie symptomów silnego stresu, w tym traumatycznego, lęku, powikłanej żałoby czy kryzysu presuicydalnego.
 3. Diagnoza zasobów osoby w kryzysie, rola zespołu jako zasobu.

Pierwsza pomoc psychologiczna w kryzysie

 1. Budowanie kontaktu z pracownikiem / grupą pracowników w kryzysie, efektywna komunikacja w kryzysie.
 2. Pierwsza pomoc psychologiczna, czym jest, z czego się składa i jak praktycznie jej udzielać (metoda opracowana zgodnie z wytycznymi m.in. WHO). 
 3. Rola menadżera w zespole w sytuacji kryzysowej.
 4. Samoopieka menedżera, czyli jak zadbać o swój dobrostan psychiczny po doświadczeniu konieczności udzielenia pierwszej pomocy psychologicznej w miejscu pracy.

Po zakończonym warsztacie rekomendujemy przeprowadzenie warsztatu (stacjonarnie lub on-line), którego celem będzie wypracowanie Manuala Kryzysowego.

Manual jest zbiorem procedur, opisanych w ścieżkach, do którego będę mogli sięgać przełożeni w sytuacji zdiagnozowania sytuacji kryzysowej.

Do zespołu roboczego rekomendujemy zaprosić przedstawicieli zespołu HR oraz menedżerów.

Zapytaj o szczegóły

;