Tutorial „Jak dbać o zdrowie psychiczne?”

Ludzkość doświadczała trudnych sytuacji w całej swojej historii. Jednocześnie niezwykle rzadko zdarzało się, że ten sam bodziec kryzysowy dotykał tak szerokiej grupy, jak teraz. Ten bodziec – atakujący wirus COVID 19 – stał się zagrożeniem dla każdej jednostki i to na całym świecie. Obecne zagrożenie dotyczy zdrowia, czasami życia, a bardzo często możliwości utraty pracy, konieczności zatrzymania dzieci w domach itp. Dodatkowo dostęp do informacji spowodował, że “epidemia strachu” szła, i idzie nadal, “krok w krok” za swoją przyczyną – pandemią koronawirusa. W jej efekcie zachodzą obecnie niespotykane dotychczas zmiany, nie tylko negatywne, ale dotyczącą bardzo wielu obszarów np. naszych nawyków czy rozwoju komunikacji zastępczej, wcześniej zupełnie niepotrzebnej i niedostępnej. Ludzie, pracownicy bardzo wielu firm, zostają w domu, z którego zdalnie pracują, a nawet spotykają się w świecie online. Każdy z nas różnie reaguje na takie zmiany i zagrożenia. I to te reakcje, na poziomie jednostki mogą właśnie dawać obraz wystąpienia kryzysu, często bardzo poważnego.

https://nm.wistia.com/medias/cer761ra7q
;