Upskilling — uzupełnianie luk kompetencyjnych pracowników

W dobie szybkiego rozwoju technologii, załamań rynku spowodowanych sytuacją na świecie, a także wzlotów i upadków wielu przedsiębiorstw wymagane jest nieustanne dostosowywanie się do zmian. W tym kontekście pojęcie „upskillingu” nabiera szczególnego znaczenia. Upskilling to nie tylko trendy w świecie HR, lecz strategiczna inwestycja w rozwój zasobów ludzkich, mająca na celu uzupełnienie luk kompetencyjnych pracowników. Wartościowa praktyka upskillingu stawia na szkolenia z kompetencji miękkich, umożliwiając skuteczne przeciwdziałanie wyzwaniom pojawiającym się w branży. Podwyższanie kwalifikacji zatrudnionych to nie tylko reakcja na dynamiczne zmiany, lecz strategiczne podejście do budowania konkurencyjności poprzez inwestowanie w potencjał ludzki.

Czym jest luka kompetencyjna?

Nieumiejętne zarządzanie projektami czy nowymi produktami wynika najczęściej z braku specjalistycznej wiedzy, a także umiejętności. Luki kompetencyjne pojawiają się niejednokrotnie po okresie zmian kadrowych, kiedy to wraz z pracownikami odchodzi ich znajomość branży oraz doświadczenie. Odejścia zatrudnionych lub zmiana ich stanowiska, zwłaszcza kiedy nie mamy kim ich zastąpić, mają największy wpływ na prawidłowe, a właściwie nieprawidłowe działanie całej organizacji. Nieuważne zarządzanie kwalifikacjami przyczynia się do upadków wielu produktów, a także firm na rynku światowym.

Czy upskilling sprawdzi się w każdym przypadku?

Upskilling i jego pochodna – reskilling polegają na podwyższaniu kwalifikacji pracowników, kolejno, w ramach tego samego stanowiska (albo wyższego w linii prostej) lub całkowicie innego. Szkolenia z kompetencji miękkich dla zatrudnionych to również szansa na rozwój organizacji. Przedsiębiorstwa, które wspierają swoich ludzi w podnoszeniu kwalifikacji, zyskują pozytywną reputację w porównaniu z tymi, które nie oferują możliwości rozwoju. Upskilling najczęściej prowadzi do przyznawania bardziej odpowiedzialnych zadań czy propozycji awansu. W konsekwencji zespół jest bardziej zmotywowany do nauki, zdobywania nowych umiejętności oraz zajmowania wyższych stanowisk, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia zarobków firmy.

Dlaczego warto rozszerzać kompetencje pracowników?

Szkolenia z kompetencji miękkich przeprowadzane w organizacjach, to same zalety dla każdego przedsiębiorstwa. Wśród najbardziej pożądanych jest:

  • elastyczność,
  • zdolność szybkiego uczenia,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • odporność na stres.

Są to także najczęściej rozwijane kompetencje w zespołach. Wysokie kwalifikacje pracowników przekładają się na rozwój firmy oraz osiąganie wyższych wyników na rynku. Inwestycja w ludzi to także inwestycja w spółkę. Dzięki wysokim umiejętnościom miękkim zatrudnieni w momencie kryzysu są bardziej odporni, podejmują odpowiedzialne decyzje, a także lepiej dopasowują się do zmian wprowadzanych na rzecz podniesienia sytuacji organizacji.

;