Angażujące Wystąpienia Publiczne

Jak zachować się podczas prezentacji? Co zrobić ze swoją postawą? Jak wywrzeć pozytywne pierwsze wrażenie? Te i wiele innych pytań zadaje sobie wiele osób prezentując dane, występując publicznie czy też prowadząc spotkania zespołu.
“Sztuka   prezentacji,   czyli   manipulowanie   wywieranym   wrażeniem,   to   proces   polegający   na  kontrolowaniu  sposobu,  w  jaki  jest  postrzegana  jest  osoba  przez  otoczenie”
Sukces  zawodowy  człowieka  w  bardzo  dużym  stopniu  zależy  od  tego,  jak  go  postrzegają  i  oceniają  inni.  Dlatego  też  każdy  z  nas  stara  się  kontrolować  wrażenie  wywierane  przez  siebie  i  w  pewnym  stopniu  nim  kierować.  Zazwyczaj  sposób,  w  jaki  prezentujemy  się,  jest  w  miarę  prawdziwy,  chociaż  mamy  tendencje  do  selekcjonowania  prawdziwych  informacji  na  swój  temat.  Na  ogół,  aby  osiągnąć  zamierzone efekty, staramy się przekazywać otoczeniu jak najlepszy wizerunek siebie i bardzo rzadko stosujemy tzw. autoprezentację negatywną.

Cechy profesjonalnej autoprezentacji
Zarówno odpowiedni wygląd, strój, jak i punktualność to pierwsze elementy decydujące o naszym  dobrym  wrażeniu  podczas  spotkań.  Już  w  tym  momencie,  poprzez  takie  sygnały  pokazujemy,  jak  można nas postrzegać i od nas samych zależy, czy to pozytywne wrażenie zostanie podtrzymane i rozbudowane.
Dowiedziono, że w największym stopniu na tzw. pierwsze wrażenie wpływa komunikacja niewerbalna. Postawa naszego ciała bardzo wiele mówi o nas i naszym stosunku do rozmówcy. Aby pozyskać sympatię odbiorcy pomocny może być naturalny uśmiech, ogólny pogodny wygląd czy też tułów lekko pochylony w stronę mówiącego.
Podczas autoprezentacji niewskazane są tzw. postawy zamknięte. Polegają one na krzyżowaniu kończyn górnych i dolnych. Do tego nadmierna i zbyt ekspresyjna gestykulacja, niespokojne wiercenie się na krześle czy niepanowanie nad mimiką mogą okazać się destruktywne.
Oznaką grzeczności, uwagi oraz szczerości jest zachowanie kontaktu wzrokowego. Poprzez taką postawę możemy zyskać przychylność rozmówcy, ponieważ osoby unikające kontaktu wzrokowego postrzegane są jako nieufne, niegodne zaufania, napięte i trudne we współpracy.
Warto pamiętać, że duże znaczenie ma również potakiwanie, gdyż wyraża to w sposób widoczny i zauważalny, że słuchacz jest zaangażowany w rozmowę. Potakiwanie może być werbalne (używanie krótkich 2 sformułowań typu „aha”, „naturalnie”) lub niewerbalne (poruszanie głową często z towarzyszącym tym ruchom akceptującym uśmiechem). Jeśli przez pierwsze parę minut udało się wywrzeć na rozmówcy oczekiwane dobre pierwsze wrażenie, to powinniśmy usilnie dążyć do tego, aby je utrzymać i utwierdzić rozmówcę w pozytywnej opinii.
Komunikowanie jako sztuka bycia zrozumiałym

 • Bądź jasny – jeśli mówisz niezrozumiale, ludzie wyłączą się.
 • Bądź prosty – skomplikowany język jedynie zniechęci audytorium.
 • Bądź żywy – włóż życie w temat twojej prezentacji.
 • Bądź naturalny – rozluźnij się, to i twoi słuchacze rozluźnią się i będą słuchać.
 • Unikaj maniery językowej mogącej zniechęcić słuchaczy, np. połykania końcówek.
 • Unikaj skrótów, chyba że wszyscy je znają lub najpierw je wytł

Kontakt z odbiorcami – podstawowe reguły
Patrz  w  oczy  odbiorców,  do  których  mówisz.  W  ten  sposób  nawiążesz  z  nimi  kontakt  i będziesz  mógł  obserwować  ich  reakcje.  Brak  takiego  kontaktu  odbierany  jest  jako ignorancja lub nieuczciwość.

 • Bądź blisko odbiorców. 

Każda bariera (stół, krzesło, biurko) tworzy niekorzystny dystans miedzy Tobą a odbiorcami. Bliskość  wzmacnia  Twoje  oddziaływanie,  podwyższa  poziom  Twojej  wiarygodności,  skupia  uwagę na Tobie i treściach, które przekazujesz.

 • Nie obawiaj się poruszać

Oczywiście,  przez  większą  część  czasu  powinieneś  być  dobrze  widoczny  przez  wszystkich,  ale  nie  ma  powodu,  aby  stale  zajmować  „centralną”  pozycję,  czy  stać  w  miejscu.  Możesz chodzić po sali, zbliżać się do poszczególnych siedzących osób, gestykulować.

 • Zwracaj się do konkretnych ludzi. 

Mówiąc  do  grupy  nie  mówisz  do  nikogo.  Zrób  wszystko,  aby  odbiorca  był  przekonany,  że mówisz specjalnie do niego. Jeśli odpowiada na pytanie, zbliż się.

 • Nie trać kontroli nad odbiorcami. 

Bądź uważny na to, co dzieje się z grupą i poszczególnymi uczestnikami. Jeśli ktoś lub coś przeszkadza w prowadzeniu zajęć, zareaguj od razu. Zaproponuj rozwiązanie problemu lub poproś o pomysły na jego rozwiązanie. 

 • Nie wyróżniaj żadnej grupy odbiorców. 

Faworyzowanie części grupy powoduje, że Twoje argumenty nie dotrą do pozostałych lub będą przez nich lekceważone.

 • Strzeż się

Utrzymuj „falujące”, czyli zróżnicowane tempo. Stała prędkość mówienia i równy ton głosu usypia! Rób przerwy, gdy tylko zauważysz taką pot.

;