Jak zarządzać zdalnym zespołem zagrożonym wypaleniem?

Dla wielu osób praca zdalna to strzał w dziesiątkę. Jako główne korzyści home office wskazuje się między innymi: elastyczny czas pracy, możliwość zrównoważenia życia zawodowego i prywatnego, swobodę w dostosowywaniu środowiska pracy do indywidualnych preferencji, czy oszczędność pieniędzy, jakie należałoby przeznaczyć na dojazd do siedziby firmy. Równocześnie trzeba pamiętać o słabych stronach pracy z domu. Za jedno z największych zagrożeń uznaje się wzrost ryzyka wystąpienia wypalenia zawodowego. Poznaj zasady zarządzania projektami na odległość, których zastosowanie w praktyce sprawi, że charakteryzowany problem nie pojawi się w Twoim wirtualnym zespole.

Problem wypalenia zawodowego u pracowników zdalnych – jak mu zapobiegać?

Istnieją jednak skuteczne metody pokazujące, jak powinno wyglądać zdalne zarządzanie zespołem, zapobiegające wypaleniu zawodowemu. Podstawowe kwestie, o których warto pamiętać to:

 • promowanie zdrowych nawyków podczas realizacji służbowych obowiązków – regularnych przerw (w tym tych przeznaczonych na ćwiczenia rozciągające), prawidłowego nawodnienia organizmu, spożywania zbilansowanych posiłków, unikania rozpraszaczy oraz kierowanie się zasadami ergonomii stanowiska pracy,
 • edukowanie w zakresie najskuteczniejszych technik zarządzania stresem,
 • systematyczne organizowanie wydarzeń integracyjnych online,
 • rozsądne rozdzielanie zadań, aby uniknąć przepracowania,
 • ustalenie zgodnej z potrzebami strategii komunikacyjnej,
 • bieżące nadzorowanie postępów w pracy i udzielanie feedbacku,
 • docenianie wysiłku oraz celebrowanie sukcesów,
 • realizowanie przez przełożonego tak zwanej „polityki otwartych drzwi”,
 • motywowanie za pomocą szansy rozwoju zawodowego i osobistego,
 • tworzenie harmonogramu prac – wyznaczanie priorytetów, zadań i celów w konkretnie określonym przedziale czasowym,
 • zapewnianie niezbędnych narzędzi i technologii.

Skuteczne zarządzanie zespołem? Zapraszamy na nasze szkolenia!

Zapobieganie wystąpieniu zjawiska wypalenia zawodowego jest tylko jednym z wyzwań, jakie czekają na osoby kierujące zespołami rozproszonymi. Prawdziwym testem kompetencji menedżerskich staje się również przewodzenie grupą składającą się z pracowników w różnym wieku. Mierzysz się z tym zadaniem? Chcesz motywować, inspirować, budować silne relacje i uwalniać potencjał zatrudnionych? Zwróć uwagę na szkolenie z zarządzania zespołem wielopokoleniowym dla managerów. Już teraz wynieś na wyższy poziom swoje zdolności przywódcze, aby być liderem, jakiego potrzebują Twoi podwładni. W efekcie zwiększy się wydajność pracy zdalnej, a multigeneracyjność okaże się szansą na rozwój, ponieważ umiejętnie wykorzystana wykreuje przestrzeń do współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczenia, jak również będzie okazją do zestawienia ze sobą różnorodnych perspektyw.

Praca zdalna a wypalenie zawodowe – podsumowanie

Choć wymienia się liczne korzyści z pracy zdalnej, niektórzy nie odnajdują się na home office, ponieważ realizacja obowiązków służbowych z własnego domu sprawia im trudność, a w niektórych przypadkach przyczynia się nawet do wypalenia zawodowego. Z pewnością sprzyja temu izolacja społeczna, brak regularnego kontaktu ze współpracownikami i wynikająca z tego samotność oraz uniemożliwiające pełną regenerację sił poczucie, że jest się w pracy dwadzieścia cztery godziny na dobę. Najważniejsze, aby zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mieli świadomość istniejącego zagrożenia, nie bagatelizowali problemu oraz wspólnie podejmowali działania ukierunkowane na takie zarządzanie pracą zdalną, które stawia sobie za cel uniknięcie wypalenia zawodowego.

;