Jak DNA motywacji wpływa na Twoją skuteczność?

Przyjrzyjmy się temu, patrząc oczami Tamary Lowe, twórczyni koncepcji motywacyjnego DNA.

Badaczka przez 8 lat wraz ze swoim zespołem badała dynamikę ludzkich osiągnięć. Prowadziła te badania na ponad 10 000 ludzi sukcesu z różnych branż, osiągających ponad przeciętne efekty pracy, sukcesy.

Odkryła, że istnieje ponad 80 czynników, które są dla nas motywujące. Zespół T. Lowe uporządkował te czynniki w szablon motywacyjny.

Każdy z nas ma swój motywacyjny wzorzec, który określa co go motywuje, a co nie.

Pewne czynniki motywują Ciebie, inspirują, zachęcają do aktywności, inne wręcz przeciwnie.

Odkodowanie kombinacji tych elementów może wyzwolić Twoją zdolność do osiągniecia sukcesów, realizacji celów  w sposób bardziej pełny.

Motywacyjne DNA decyduje o tym, w jaki sposób najlepiej zachęcać siebie do działania, do podejmowania wysiłków?

Na motywacyjne DNA składają się 3 wymiary:

DRIVES (DĄŻENIA)

Dążenia do kontaktu z innymi ludźmi i/ lub wydajności  – wewnętrzna siła, która mobilizuje do działania.

NEEDS (POTRZEBY)

Potrzeba stabilizacji i/ lub zmian – wymagania, które trzeba spełnić, abyśmy mogli rozwijać się.

AWARDS (NAGRODY)

Nagrody wewnętrzne i/ lub nagrody zewnętrzne – rekompensata, wynagrodzenie za osiągnięte cele, to także zachęta do dalszej pracy.

DRIVESNEEDSAWARDS
Kontakty z innymi ludźmiStabilizacjaNagrody wewnętrzne
WydajnośćZmianyNagrody zewnętrzne

Każdego z nas do pewnego stopnia motywują czynniki związane ze współpracą, lubimy pracować z innymi ludźmi, choć czasem bardziej motywuje nas chęć realizacji zadania na jak najwyższym poziomie, zatem lubimy być wydajni.

Każdy z nas chce czasem doświadczyć stabilizacji, jak również innym razem ożywcza, odświeżająca jest zmiana, która może prowadzić do rozwoju nowych kompetencji, poznania nowych ludzi.

Możemy  zabiegać o nagrody wewnętrzne, takie jak uznanie, świadomość sensu swojej pracy, jak również zależy nam na nagrodach zewnętrznych, dobrym wynagrodzeniu, premii, awansach.

Jednakże, biorąc pod uwagę określony etap życia, na którym jesteśmy, w każdej z tych trzech wymiarów przemawia do nas jeden z czynników bardziej.

Jakie czynniki bardziej przemawiają do Ciebie?

Aby lepiej odpowiedzieć sobie na to pytanie, proponujemy Ci za Tamarą Lowe, abyś odpowiedział/ a na następujące pytania. Odpowiadaj spontanicznie.

1. Lubisz rywalizację czy raczej wolisz współpracę?

Osoby lubiące rywalizację, raczej są nastawione na jak najlepsze wykonanie danego zadania. Przywiązują się do realizacji celu i osiągnięcia efektu, nawet kosztem relacji z ludźmi. Lubią pracować nad strategią i rozwiązywać problemy. Lubią pracować nad kilkoma projektami równolegle i nad zadaniami, które wydają się nieosiągalne.

Określamy je zgodnie z koncepcja motywacyjnego DNA jako WYDAJNE.

Osoby nastawione na współpracę, na kontakty z innymi ludźmi, czerpią motywację do działania z relacji, z pracy w grupie. Cenią sobie przynależność do grupy, są empatyczne i chętne do udzielania rad. Zależy im na zacieśnianiu więzi. Określamy je jako KONTAKTOWE.

2. Wolisz stabilizację czy zmiany?

Osoby preferujące stałe warunki (standardy, reguły, stałe środowisko, ustalony porządek) należą do grupy STABILNYCH. Przewidywalność daje im poczucie bezpieczeństwa. Dłużej przyzwyczają się do zmian, mogą być nieelastyczne w procesie zmian.

Natomiast osoby często wybierające nowe doświadczenia, nowe środowiska, poszukujące różnorodności to osoby ZMIENNE. Kieruje nimi żądza przygód. Mogą nie tolerować rutynowych zadań. Potrzebują twórczego środowiska, otwartego i elastycznego.

3. Co daje Ci większe poczucie wartości w pracy – uznanie bez nagrody finansowej czy finanse bez pochwały?

Jeśli wybrałeś uznanie, to nagrody wewnętrzne są dla Ciebie motywujące. Silniej motywuje Cię bycie akceptowanym i potrzebnym. Motywująca jest dla nich szczera wdzięczność. Chcesz realizować misję, wprowadzać konstruktywne zmiany. Musisz czuć się dobrze z tym, co robisz. Należysz do osób określanych jako WEWNĘTRZNE.

Zaś osoby, dla których finanse, awans są motywujące określane są mianem ZEWNĘTRZNYCH. Motywują ich wymierne korzyści. Cenią sobie to, że za ciężką pracę otrzymują uczciwą płacę, odzwierciedlającą ich wysiłek i zaangażowanie.

Zapisz sobie, co bardziej motywuje Ciebie?

Oczywiście,  wraz z rozwojem, przechodzeniem przez kolejne etapy życia wybór czynników może się przewartościować i zmienić.

Nie ma wzorca motywacyjnego lepszego lub gorszego. Jest indywidualny, dla Ciebie charakterystyczny na tym etapie, na którym aktualnie jesteś.

Co daje nam rozumienie własnego motywacyjnego DNA?

Jeśli jesteś menedżerem, liderem, masz swój zespół, pamiętaj, że to co motywuje Ciebie, niekoniecznie będzie motywować Twoich pracowników.

Będąc liderem, którego silnie motywują zmiany, możesz wpaść w pułapkę, że Ty entuzjastycznie wejdziesz w zmiany i będziesz widział więcej szans niż zagrożeń niż Twoi ludzie, nie będziesz czuł niepokoju.

Natomiast pracownicy w Twoim zespole, którzy są bardziej motywowani przez potrzebę stabilizacji w taki sposób w zmianę nie wejdą.

W związku tym Twoje zadanie będzie polegało na bardzo spokojnym wprowadzaniu zmian, wysłuchując najpierw niepokojów, zanim przejdziecie do szukania korzyści ze zmiany, choć Ty możesz już być na etapie, w którym nie tylko widzisz korzyści, ale już jesteś gotowy do działania.

Jeśli przeglądasz listę swoich celów, o których pisaliśmy na początku artykułu, zobacz czy są one zgodne z Twoją motywacyjną bazą, Twoim motywacyjnym DNA?

Jeśli w swoich celach  długoterminowych masz przebranżowienie lub zmianę pracy, przyjrzyj się temu, jaki czynnik silniej Ciebie motywuje?

Jeśli na wymiarze DĄŻEŃ wybrałeś KONTAKTY, Twój nowy zawód lub nowe środowisko pracy powinny dawać Ci możliwość pracy zespołowej, dzielenia się pomysłami w zespole, pracy poprzez burzę mózgów. Zdecydowanie trudniej będzie pracować Ci na samodzielnych stanowiskach, rozliczanych przez pryzmat realizacji wyłącznie celów indywidualnych.

Przyjrzyj się również w jaki sposób Twoje cele krótkoterminowe, są zgodne z Twoim motywacyjnym DNA?

Jeśli Twoje DNA to nagrody wewnętrzne związane z uznaniem, wdzięcznością, zaś Twoim celem jest większa aktywność fizyczna, warto siebie wzmacniać za każdy, nawet drobny krok związany z realizacją tego celu oraz być może znalezienia takiego trenera personalnego, który doceni Twój najmniejszy sukces. Ważne będzie również powiązanie tego celu z ważną dla Ciebie wartością np. uzyskanie work-life balance.

Jeśli chcesz jeszcze lepiej poznać swój profil motywacyjny, koniecznie zrób test składający się z 21 pytań, który znajdziesz w książce T. Lowe „Zmotywuj się”.

Będziesz jeszcze bardziej świadomy swojej motywacyjnej bazy i będziesz lepiej określał swoje kolejne cele i skuteczniej je realizował.

Bibliografia: T. Lowe – „Zmotywuj się” , wyd. Rebis, Poznań 2010 r.

;