Inne

Inne

Zdrowie psychiczne pracowników. Strategie promocji higieny psychicznej w miejscu pracy

Opublikowano 17 marca, 2023 przez Redakcja

Zdrowie jest najważniejsze – chyba każdy zgodzi się z tym stwierdzeniem. Jednak trzeba pamiętać, że choć najczęściej mówi się o nim w kontekście stanu fizycznego organizmu, uwagę należy zwracać także na dobrostan psychiczny. Zarówno...

Inne

Jak pozyskać właściwe zasoby do projektu?

Opublikowano 1 listopada, 2021 przez Nowe Motywacje

„Zasobów w projekcie jest zbyt mało” – słyszymy od kierowników projektów podczas tzw. badania dojrzałości projektowej organizacji. Czy rzeczywiście tak jest? Kolejne kroki i pogłębianie analizy pokazuje, że w dwóch na trzy badane organizacje...

Inne

Budowa Biur Zarządzania Projektami (PMO)

Opublikowano przez Nowe Motywacje

W nowoczesnych organizacjach projekty są codziennością i naturalną drogą rozwoju. Przed kierownictwem firmy wcześniej czy później staną dwa kluczowe pytania: O POJEMNOŚĆ: ile projektów może jednocześnie realizować moja organizacja – jakie zasoby są dostępne...