SZKOLENIA AI

Co na temat korzyści ze szkoleń z zakresu AI mówi sama sztuczna inteligencja? 😊

„…W dzisiejszym świecie, w którym AI odgrywa coraz większą rolę, wiedza na ten temat jest kluczowa. Nawet jeśli nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, zrozumienie jej podstaw i potencjału może pomóc w lepszym zrozumieniu świata, w którym żyjemy, i wykorzystaniu dostępnych technologii w sposób bardziej świadomy i efektywny.

Wartością szkolenia z AI jest nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również rozwijanie praktycznych umiejętności, które mogą być użyteczne zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. To inwestycja w siebie, która może przynieść długotrwałe korzyści…”

Nowe Motywacje przygotowały 2 szkolenia otwarte z zakresu AI, w zależności od stopnia zaawansowania osób uczestniczących.

Szkolenie otwarte online – PROGRAM SZKOLENIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Przyszłość Już Dziś: Opanuj AI i Przejmij Ster w Biznesie

 1. AI od podstaw
  • Czym jest sztuczna inteligencja? Historyczny przegląd i współczesne definicje.
  • Podstawy technologii: od sieci neuronowych po uczenie maszynowe.
  • Przykłady zastosowań AI w codziennym życiu.
 2. AI Dziś: Realny Wpływy na Twoją Rolę w firmie
  • AI a specjalista ds. sprzedaży: jak technologia zmieniają strategie sprzedaży.
  • AI dla lidera zespołu: zarządzanie projektem i optymalizacja procesów.
  • AI i właściciel firmy: strategiczne decyzje, automatyzacja i konkurencyjność.
 3. AI i Ty: Korzyści dla Twojej Roli
  • Przedstawienie korzyści AI dla specjalisty ds. sprzedaży, lidera zespołu i managera oddziału.
  • Jak AI może zwiększyć zaangażowanie, satysfakcję z pracy i ogólny dobrostan psychiczny na różnych stanowiskach? Wykorzystanie wyników badań o wpływie praktyk przyjaznych pracownikowi na postawy i zdrowie pracowników.
  • Omówienie kluczowych korzyści takich jak lepsze planowanie rozwoju, możliwości awansu i równowaga między pracą a życiem prywatnym.
 4. Twoje Narzędzia: Praktyczne Zastosowania AI
  • Jak specjalista ds. sprzedaży może korzystać z AI do analizy rynku, prognozowania sprzedaży i personalizacji oferty dla klienta?
  • Jak lider zespołu może wykorzystać AI do zarządzania projektem, przewidywania ryzyka i optymalizacji procesów?
  • Jak manager oddziału może skorzystać z AI w planowaniu strategicznym, automatyzacji procesów i podejmowaniu decyzji na podstawie analiz danych?
 5. Przyszłość Pracy z AI: Wyzwania i Możliwości
  • Jak AI będzie kształtować przyszłość stanowisk?
  • Jakie są potencjalne wyzwania i obawy związane z AI?
  • Jak przygotować się na nadchodzące zmiany i jakie są rekomendacje dla każdego stanowiska?
 6. Ręka w rękę z AI: Praktyczne. Ćwiczenia i dyskusja
  • Ćwiczenia praktyczne dla uczestników w celu zrozumienia, jak mogą oni włączyć AI do swojej codziennej pracy.
  • Dyskusja na temat doświadczeń uczestników związanych z AI i ich przemyśleń na temat przyszłości pracy.

Szkolenie otwarte online – PROGRAM SZKOLENIA DLA ZAAWANSOWANYCH

 1. AI w skrócie: Definicje i Obecny Wpływ na Twoje Stanowisko
  • Czym jest i w jaki sposób AI wpływa na specjalistę ds. sprzedaży, lidera zespołu oraz właściciela firmy?
 2. Specjalista ds. sprzedaży: Sprzedaż wspierana przez AI
  • Narzędzia do analizy rynku i prognozowania sprzedaży.
  • Personalizacja ofert z wykorzystaniem AI.
  • Jak poprawić wyniki sprzedaży dzięki rekomendacjom AI?
 3. Lider zespołu: „Zarządzanie zespołem wspierane przez AI
  • Narzędzia do zarządzania zasobami i przewidywania ryzyka.
  • Monitorowanie postępów w projektach z wykorzystaniem AI.
  • Jak budować efektywne strategie zespołowe z pomocą AI?
 4. Właściciel firmy: AI w Strategii Biznesowej
  • Narzędzia do analizy biznesowej i automatyzacji procesów.
  • AI w rekrutacji i zarządzaniu personelem.
  • Jak tworzyć przyszłość swojego biznesu z wykorzystaniem AI?
 5. Praktyczne wdrażanie AI w codziennej pracy
  • Ćwiczenia praktyczne na rzeczywistych przypadkach, demonstracja narzędzi.
  • Dyskusja, wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między uczestnikami.
  • Przygotowanie indywidualnych planów działania z wykorzystaniem AI.

Zapytaj o szczegóły!

;