Jakie korzyści dla organizacji mogą przynieść szkolenia miękkie pracowników?

Współcześnie pracodawcy chętnie inwestują w różne formy szkolenia pracowników, ponieważ w ten sposób uwalniają potencjał drzemiący w zatrudnionych oraz budują przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa za pomocą lepiej wykwalifikowanego personelu. Analiza kwestii najpopularniejszych kursów i szkoleń organizowanych w miejscu pracy pokazuje, że często uwagę skupia się głównie na przedsięwzięciach, które dotyczą rozwoju umiejętności twardych, natomiast drugoplanową rolę odgrywają szkolenia z kompetencji miękkich. A przecież one również mają pozytywny wpływ na wykonywanie swoich obowiązków na danym stanowisku. Szkolenia miękkie – już teraz sprawdź, co może zyskać Twoja firma, jeśli członkowie zespołu wezmą w nich udział i proces zdobywania wiedzy teoretycznej uzupełnią nabywaniem oraz wzmacnianiem zdolności interpersonalnych!

Czym są szkolenia z kompetencji miękkich dla członków zespołu?

Szkolenia dla pracowników z zakresu kompetencji miękkich to rodzaj programów edukacyjnych poruszających kwestie dotyczące umiejętności społecznych i cech osobowościowych, pozwalających z powodzeniem funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi. Uczestnictwo w szkoleniach miękkich jest dla podwładnych okazją do uzupełniania luk kompetencyjnych oraz doskonalenia takich umiejętności jak: komunikatywność, przywództwo, skupienie na celach, organizacja pracy własnej, kreatywność, samodzielność, zarządzanie czasem i terminowość, odporność na stres, elastyczność, pracowitość, zaradność, delegowanie zadań i ich egzekwowanie, asertywność, kultura osobista, samoświadomość, aktywne słuchanie, praca w grupie, występy publiczne, motywowanie, akceptowanie konstruktywnej krytyki, krytyczne myślenie, zdolności perswazyjne, pewność siebie, podejmowanie decyzji, negocjowanie, kreowanie marki osobistej, a także kontrola nad emocjami.

Znaczenie umiejętności miękkich w miejscu pracy

W dzisiejszych czasach dysponowanie bogatym pakietem kompetencji miękkich jest coraz bardziej pożądane przez pracodawców, a ich znaczenie w miejscu pracy stale wzrasta, bowiem utrzymywanie kontaktów społecznych to nasza codzienność. Te umiejętności są wyjątkowo przydatne w pracy z ludźmi, gdzie liczy się empatia, zrozumienie, zaangażowanie, wzajemne interakcje, jak również tworzenie i podtrzymywanie dobrych relacji oraz sprawne komunikowanie się. Imponujące kompetencje interpersonalne mają ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku osób zarządzających zespołami o różnej liczebności – team leaderów, czy managerów.

Dla kogo są szkolenia miękkie?

Szkolenia i kursy z kompetencji miękkich to uniwersalne programy rozwojowe pozwalające nauczyć się czegoś nowego, jak i podnieść poziom posiadanych zdolności. Na dobrą sprawę zdadzą one egzamin w przypadku wszystkich pracowników, którym zależy na wzmocnieniu swojej pozycji na rynku pracy oraz odniesieniu sukcesu poprzez nieustanny rozwój osobisty i zawodowy. Kwestią drugorzędną jest tutaj specyfika zajmowanego przez nich stanowiska, branża, w jakiej działają, czy wielkość firmy, w której znaleźli zatrudnienie, choć chyba w największym stopniu są zalecane przedstawicielom kadry zarządzającej. Wszystko przez to, że w dzisiejszym świecie, w którym technologia szybko się rozwija, nabywanie umiejętności interpersonalnych podczas szkoleń miękkich jest równie ważne, co poszerzanie wiedzy technicznej i podnoszenie kompetencji twardych – zatem jedno z drugim powinno iść w parze.

Szkolenia z kompetencji miękkich – dlaczego warto szkolić pracowników?

Skoncentrowanie problematyki programów rozwojowych na doskonaleniu u podwładnych miękkich kompetencji to prawdziwy strzał w dziesiątkę, ponieważ takie podejście może przynieść długotrwałe korzyści zarówno poszczególnym pracownikom (dostrzegane w pracy oraz życiu prywatnym), jak i organizacji jako całości. Uczestnictwo w szkoleniach w zakresie umiejętności miękkich prowadzi do: zwiększenia zaangażowania, wzmocnienia przywiązania do miejsca pracy, wzrostu produktywności, poprawy atmosfery w firmie, efektywniejszej współpracy w grupie, szybszego rozwiązywania ewentualnych problemów i konfliktów, kształtowania pozytywnej kultury organizacyjnej oraz skuteczniejszej obsługi klientów, a co za tym idzie – poprawy wyników sprzedaży i budowania trwałych relacji z odbiorcami produktów lub usług.

Jak dobrać szkolenia miękkie dla członków zespołu? Podsumowanie

Temat podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest ciągle aktualny w działach HR mniejszych, jak i większych przedsiębiorstw. Pracownicy doskonale wiedzą, że warto się szkolić (na przykład po to, aby zdobyć awans), z kolei pracodawcy inwestują w szkolenia pracownicze z kompetencji miękkich lub szkolenia twarde, bo mają świadomość, że to zaprocentuje w przyszłości i przyczyni się do osiągnięcia biznesowego sukcesu. Jednak, żeby uzyskać w tym zakresie oczekiwane rezultaty, należy każdorazowo stawiać na projekty edukacyjne dopasowane do indywidualnych preferencji, których program będzie skrojony na miarę rzeczywistych potrzeb szkoleniowych grupy docelowej.

Punktem wyjścia przy wyborze odpowiedniego szkolenia miękkiego (m.in. jego formatu, planu lub tematyki), prowadzonego przed doświadczonych trenerów, jest zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy. Później należy pamiętać, że trening umiejętności społecznych nie powinien być traktowany jako jednorazowe wydarzenie, ale uznawany za ustrukturyzowany proces, w ramach którego na przestrzeni czasu będzie kontynuowany rozwój kolejnych kompetencji z tej kategorii. Bezpośrednią odpowiedzią na takie zapotrzebowanie są nasze szkolenia z umiejętności miękkich!

;