Zdrowie psychiczne pracowników. Strategie promocji higieny psychicznej w miejscu pracy

Zdrowie jest najważniejsze – chyba każdy zgodzi się z tym stwierdzeniem. Jednak trzeba pamiętać, że choć najczęściej mówi się o nim w kontekście stanu fizycznego organizmu, uwagę należy zwracać także na dobrostan psychiczny. Zarówno ten jeden, jak i drugi element zasługuje na troskę, zwłaszcza w dzisiejszych, dość zabieganych i niepewnych czasach, kiedy to wielu osobom trudno znaleźć równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Czy polscy pracownicy potrafią zadbać o swoją kondycję psychiczną? Jak rozpoznać, że jakiś członek zespołu zmaga się z zaburzeniami psychicznymi? W jaki sposób promować kwestię zdrowia psychicznego w środowisku pracy i pokazywać zatrudnionym, że nie jest to temat tabu? Czy współcześni pracodawcy uznają ten problem za priorytet? Podpowiadamy!

Jakie czynniki wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne pracowników?

Złe samopoczucie pracowników nie bierze się znikąd. Przyczyn prowadzących do takiego stanu jest wiele, najczęściej są one swoistą mieszanką prywatnych zmartwień z trudnościami pojawiającymi się w pracy. W zdecydowanej większości przypadków za źródła zaburzeń psychicznych u pracowników uznaje się: kłopoty rodzinne, czy aktualną sytuację w kraju i na świecie (przykładem jest chociażby pandemia koronawirusa, której skutki, choć w różnym stopniu, dotknęły chyba każdego). Do istotnych czynników ryzyka zalicza się ponadto: brak kompetencji do wywiązywania się z powierzonych obowiązków, konieczność realizacji zadań poniżej swoich kwalifikacji i możliwości, nadmiar pracy, przymus działania pod presją czasu, nadmierną kontrolę i zbyt duży nacisk ze strony przełożonych, a nawet ograniczony dostęp do narzędzi i materiałów niezbędnych przy wykonywaniu czynności służbowych. Dodatkowo nie sprzyja chaos informacyjny, złe relacje z szefem i współpracownikami, napięta atmosfera, nieistnienie wzajemnego szacunku, nierówne traktowanie oraz brak stabilnego zatrudnienia.

Jak dbać o zdrowie psychiczne pracowników? Sprawdzone sposoby!

Pracownicy powinni sami dbać o własną kondycję psychiczną – stosując zbilansowaną dietę, wysypiając się, pamiętając o regularnej aktywności fizycznej, czyli prowadząc zdrowy tryb życia, a przy tym znajdując czas na kontakt z bliskimi, codzienny odpoczynek i oddawanie się swoim pasjom. Jednak ich indywidualne wysiłki muszą być uzupełnione przez wsparcie ze strony pracodawcy, otrzymywane w miejscu pracy, gdzie higiena psychiczna ma być na porządku dziennym.

Dbanie o szeroko pojęty dobrostan pracowników, a szczególnie ich pozytywny stan emocjonalny, może przyjmować różną postać. Najczęściej te działania sprowadzają się do: badania poziomu stresu, prowadzenia szkoleń, webinarów i warsztatów dotyczących zdrowia psychicznego, przekazywania materiałów edukacyjno-informacyjnych o tej tematyce, tworzenia grup wsparcia (w tym tych anonimowych) oraz organizowania konsultacji i spotkań z psychoterapeutami i psychologami. Liczy się również kreowanie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, przejawiające się chociażby wytyczaniem przestrzeni w siedzibie firmy, w których zatrudnieni mogą na spokojnie usiąść w trakcie przerwy, odciąć się, wyciszyć i zrelaksować. Koniecznością jest także poszanowanie czasu wolnego pracowników i wyznaczenie jasnych granic. Dużo dobrego mogą zdziałać również benefity, takie jak: elastyczne godziny pracy, praca hybrydowa, czy dofinansowanie udziału w wydarzeniach rozrywkowo-kulturalnych oraz zakup biletów wstępu na zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Doskonale wiemy, jak ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne pracowników, dlatego w naszej ofercie znajdują się usługi związane z udzielaniem profesjonalnej pomocy zatrudnionym oraz edukowaniem pracodawców o tym, jak szybko reagować na niepokojące sygnały. Skorzystać można z tutorialu podpowiadającego, jak radzić sobie ze stresem w pracy, dostępny jest cykl webinarów składających się na projekt szkoleniowy, są również warsztaty dla menedżerów wskazujące jak postępować z pracownikiem znajdującym się w kryzysie psychicznym, równocześnie działa Centrum Wsparcia Psychicznego On-line.

Warto stosować w praktyce wskazane zabiegi prewencyjne, ponieważ o wiele lepiej zapobiegać niż leczyć. Wsparcie pracownika na wielu płaszczyznach jego codziennej egzystencji na pewno zostanie miło przyjęte oraz docenione.

Promowanie zdrowia psychicznego w miejscu pracy – wyzwanie dla pracodawców

Wszystkie zaprezentowane powyżej informacje jednoznacznie pokazują, że kondycja psychiczna, w jakiej znajdują się przedstawiciele kadry pracowniczej, bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie całej organizacji – w końcu zdrowy pracownik to zdrowa firma, a więc taka, która może rozwijać się w pożądanym kierunku i będzie na tyle silna, żeby przetrwać ewentualne kryzysy. Pracodawcy powinni wziąć sobie do serca tę informację i kierować się nią podczas zarządzania zasobami ludzkimi. Niech to przedsięwzięcie będzie procesem wdrożonym na stałe w kulturę organizacyjną, w którym doceni się wartość, jaką niosą za sobą nawet codzienne, małe kroki, przyjmujące chociażby postać skierowanego do pracownika pytania: „Jak się czujesz?” lub „Chcesz o tym porozmawiać?”.

Złe samopoczucie psychiczne pracowników zagrożeniem dla całej organizacji – podsumowanie

Co może się stać, jeśli szef nie zadba o zdrowie psychiczne pracowników? Jak rozpoznać, że z którymś członkiem zespołu dzieje się coś złego? Takich niepokojących objawów jest naprawdę wiele. Najbardziej charakterystyczne symptomy świadczące o zaburzeniach emocjonalnych to: trudności z koncentracją, zmniejszona produktywność, zmiany w wyglądzie zewnętrznym, nerwowość i drażliwość, wahania nastrojów, częstsze nieobecności i spóźnienia, czy unikanie interakcji społecznych. To wszystko może prowadzić do wypalenia zawodowego oraz depresji.

Dobitnie uświadamia to, że troska o dobre samopoczucie pracowników oraz promowanie zdrowia psychicznego w miejscu pracy, stanowi nie tylko formę spełniania pewnych standardów, ale i prawdziwą inwestycję w przyszłość, na którą bez dwóch zdań warto się zdecydować, aby później nie żałować.

;