Zarządzanie
procesami

Przegląd systemów związanych z zarządzaniem procesami, diagnozowanie, mapowanie, mierzenie procesów biznesowych, sposoby standaryzacji i upraszczania pracy.

Opis szkolenia

Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy w oparciu o ćwiczenia, zadania grupowe i indywidualne, dyskusję oraz analizę studium przypadków z podobnych projektów mapowania procesów poznają metody mapowania procesów. Zapoznają się z stosowanymi wzorcami dokumentowania procesów i ich obrazowania, adaptują w praktyce zaproponowane symbole oznaczeń, narzędzie i techniki.

Podczas studium przypadku dokonują identyfikacji procesów, badają ich wejścia i wyjścia, punkty styku, identyfikują sposoby i metody komunikacji. Poznają różne podejścia w mapowaniu w zależności od celów jaki proces ma spełniać. Poprzez analizę podobnych projektów oraz przykładów zarówno pozytywnych i negatywnych ćwiczą umiejętność podejmowania decyzji w kontekście definiowania kształtu procesu i jego przebiegu.

Prezentowane i analizowane są metody określania celów i wskaźników dla procesów. Ze względu na cel zespołu jakim jest prowadzenie projektu wewnętrznego z zakresu mapowania omawianie są kwestie sposobu realizacji takiego projektu, role w zespole mapującym procesy i współpraca powołanego zespołu z innymi osobami w organizacji.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Identyfikować, nazywać i obrazować procesy
 • Tworzyć mapy procesów
 • Używać narzędzi, technik i notacji mapowania procesów
 • Analizować proces pod kątem jego efektywności, definiowania wskaźników, komunikacji w procesie i punktów styku z innymi procesami
 • Dokonywać oceny mapy procesu pod kątem przydatności i użyteczności

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania procesami
 • Arkusze analityczne do identyfikowania procesu
 • Notacje i narzędzia mapowania procesów
 • Tworzenie mapy procesu
 • Optymalizacja procesu
 • Wdrażanie usprawnień
 • Definiowanie wskaźników, role, obowiązki i komunikacja
 • Wdrożenie mapy procesów i dobre praktyki
;