Niezbędne cechy menadżera w czasach zmienności i niepewności

Przyczyny obecnego wstrząsu, choć odmienne od tych, z którymi mierzyli się w ostatnich dziesięcioleciach menadżerowie, wpłyną nie tylko na sytuację ekonomiczną wielu osób i organizacji, ale przede wszystkim na zdrowie i  poczucie bezpieczeństwa obywateli wielu krajów. Każdy wstrząs gospodarczy pozostawia po sobie ślad, ten z którym mierzymy się obecnie zmieni (już zmienia) sposób funkcjonowania ludzi na całym świecie, szczególnie jednak wpłynie na ich życie i rzeczywistość zawodową. W obecnej sytuacji niezwykle ważną rolę w wielu organizacjach odgrywają osoby zarządzające, którzy w czasach zmienności i niepewności powinni umieć połączyć troskę o bezpieczeństwo, zdrowie i życie zatrudnionych oraz partnerów biznesowych z wynikami ekonomicznymi organizacji. W obecnej sytuacji działania łączące oba te interesy są niezwykle trudnym wyzwaniem. Jak zatem mogą poradzić sobie z nim współcześni menadżerowie?

Bo liczą się przede wszystkim ludzie i ich bezpieczeństwo

W sytuacji, w której przychodzi nam obecnie funkcjonować bezpieczeństwo ludzi jest wartością nadrzędną. Konieczne jest dbanie o minimalizację ryzyka, ograniczanie kontaktów oraz podejmowanie sprawnych i przemyślanych decyzji, które zapewnić mają odpowiednie środki i sprzęt, a także możliwość wprowadzenia pracy zdalnej lub innych ograniczeń, włącznie z podjęciem decyzji o tymczasowym zawieszeniu funkcjonowania organizacji. Każde z opisanych powyżej działań jest powiązane z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. Jeśli jednak są one konieczne dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi powinno być realizowane. Jedną z niezbędnych cech menadżera jest zatem dostrzeganie ludzi i ich podstawowych potrzeb nie zaś koncentracja na wynikach finansowych firmy.

Szerokie spojrzenie i dostrzeganie wszystkich możliwych zagrożeń

Osoby zarządzające postawione w trudnej sytuacji powinny posiadać umiejętność szybkiej i dogłębnej analizy zastanej rzeczywistości oraz sprawnie rozpocząć proces planowania. Ich celem nie powinno być jednak samo przygotowanie szczegółowego planu działań skrojonego na potrzeby chwili i jednego scenariusza zdarzeń, ale umiejętne przejście przez proces planowania podczas które potrafią oni dostrzec różne sekwencje możliwych zdarzeń, nawet tych najbardziej nieprawdopodobnych. Obecnie przekonujemy się bowiem, że nawet organizacje od lat przygotowujące się na ewentualne zawirowania nie były przygotowane na każdą ewentualność. Popadanie w przesadę, skupianie się na określonych elementach i niebranie pod uwagę wszystkich zmiennych może prowadzić do podjęcia złych decyzji i konieczności poniesienia ich skutków. Ważne jest zatem zadanie sobie wielu pytań i rozważenie wielu scenariuszy, które pozwolą rozważyć każdą (a przynajmniej większość) możliwych sytuacji. To szerokie spojrzenie i otwartość na różne kwestie daje możliwość znalezienia najlepszych rozwiązań.

Działać sprawnie i zdecydowanie

Zmienność i niepewność to elementy, które sprawiają, że zwykle czujemy się niekomfortowo i boimy się podejmować ryzyko. Niespodziewane i trudne sytuacje wymagają jednak sprawnych i zdecydowanych działań oraz podejmowania decyzji. Są one jednak związane z wzięciem na siebie odpowiedzialności za ewentualne ich skutki. Jednak są uzasadnione w przypadku większego dobra. W sytuacjach takich komfort osoby decyzyjnej powinien schodzić na dalszy plan, a cała jej uwaga powinna być skoncentrowana na  możliwym minimalizowaniu negatywnych skutków na wielu płaszczyznach. Podejście takie wymaga jednak dużej odwagi, dojrzałości i doświadczenia, które powinny być cechą rozpoznawczą współczesnych zarządzających.

Myśl pozytywnie, poszukuj rozwiązań, a na dotychczas znane Ci schematy patrz z innej strony 

Pozytywne nastawienie i myślenie o możliwych nieoczywistych działaniach pozwalają przetrwać w dzisiejszym trudnym i stale zmieniającym się świecie. Optymistyczne nastawienie i otwartość na zmiany są elementami najlepszej drogi do poszukiwania mądrych i skutecznych rozwiązań. Nawet w tak trudnej jak obecna sytuacji da się bowiem znaleźć pozytywne aspekty oraz niedostrzegalne dotychczas szanse. Czas spowolnienia i chwilowej izolacji, może być impulsem do rozpoczęcia działań w obszarze rozwoju kompetencji czy innowacyjności, na które w codziennym zawodowym pędzie zwykle nie ma czasu. Ich dostrzeganie przez menadżerów może stać się nowym początkiem nie tylko dla jednostek, ale całych organizacji. Takie podejście i pozytywne patrzenia w przyszłość oraz dostrzeganie szans może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla wielu, przymusowo zmieniających się obecnie, organizacji.    

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będą wyglądać nadchodzące dni, tygodnie czy miesiące. Nie wiedzą tego również osoby zarządzające, od których wielokrotnie oczekuje się wysokiego poziomu przewidywalności i oceny ryzyka. Przy rozsądnym podejściu i umiejętnym pożytkowaniu  własnych cech i zasobów menadżerowie mogą jednak skutecznie wykorzystać ten trudny czas i wprowadzić pozytywne zmiany, a także zaszczepić w innych optymizm. Z perspektywy osób zarządzających obecny „reset”, który zafundował nam nieznany dotychczas wirus może i powinien być postrzegany jako lekcja. Lekcja, którą warto docenić, biorąc pod uwagę jak dużo kosztuje nas już teraz. Skorzystajmy zatem z posiadanych zasobów i wyciągnijmy z niej wnioski na przyszłość. Nauczmy się radzić sobie w czasach zmienności i niepewności, gdyż nie możemy wykluczyć, że właśnie takie są obecnie przed nami. 

;