Zarządzanie
portfelem
projektów

Globalne zarządzanie projektami jako portfelem
projektów gwarancją sukcesu całej organizacji

Zarządzanie portfelem projektów to jeden z obszarów zarządzania strategicznego organizacją związany z podejmowaniem działań w celu synchronizacji oraz priorytetyzacji wielu jednocześnie realizowanych projektów w organizacji. Zarządzanie portfelem projektów jest naturalną drogą rozwoju kultury projektowej organizacji, stanowiąc kolejny krok po wdrożeniu metodyki zarządzania projektami. Gwarancją sukcesu jest odpowiednie zarządzanie grupą projektów a nie tylko jednym projektem.

Wiemy jak zbudować efektywne Biuro Zarządzania Projektami (PMO) wyposażone w metodykę, procesy i konieczne w obecnych czasach narzędzia IT wspierające pracę i sprawozdawczość na poziomie strategicznym organizacji.

Usługi konsultacyjne

Nasze szkolenia

W tym obszarze przygotowujemy zarządzających do zaplanowania i wdrożenia cyfrowej transformacji w całej firmie lub instytucji, albo możemy skoncentrować się na węższym jej wycinku.