Rozwiązywanie problemów
i podejmowanie decyzji

Dzięki treningowi będziesz podejmować lepsze decyzje w złożonym środowisku oraz angażować interesariuszy do wspierania Twoich inicjatyw.

Opis szkolenia

W roku 1472 najlepsza biblioteka uniwersytecka na świecie w Queens College w Cambridge miała w posiadaniu 199 książek. Jedna osoba była więc w stanie przeczytać cały ten księgozbiór. Dzisiaj rokrocznie drukuje się na świecie około 300 tysięcy nowych tytułów, a każdy z nas wchłania średnio około 100 500 słów rocznie – 3,5 razy więcej niż w roku 1980. [1]

Świat staje się coraz bardziej złożony i zmienny, a środowiska pracy współzależne. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji staje się tym samym jeszcze większym wyzwaniem niż dotychczas.

Wobec olbrzymiej ilości informacji, do których mamy dostęp, kluczową rolę odgrywa umiejętność ich oceny pod względem istotności oraz wiarygodności – oddzielania informacyjnego „ziarna
od plew”. Samo racjonalne wykorzystanie narzędzi i algorytmów w rozwiązywaniu problemów
nie jest już wystarczające.

Koniecznością staje się zrozumienie potrzeb i umiejętne angażowanie interesariuszy, na których będzie miało wpływ rozwiązanie. To oni mogą skutecznie wesprzeć Twoją inicjatywę
lub ją zablokować, niezależnie od korzyści, jakie mogłaby przynieść.

Dlatego szkolenie „Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji” łączy w sobie aspekty procesowe i narzędziowe oraz „miękkie” – psychologiczne. Na zajęciach poznasz nowoczesne ujęcie procesu rozwiązywania problemów uwzględniające m.in. gromadzenie i selekcję informacji oraz zarządzanie środowiskiem problemu. W każdym z etapów przećwiczysz praktyczne narzędzia, z wykorzystaniem biznesowych case studies. Będziesz miał okazję oswoić się z sytuacjami złożoności i nieokreśloności, rozwiniesz dociekliwość, kreatywność i siłę wpływu. Poznasz swój styl podejmowania decyzji i zdefiniujesz co warto zmienić w swoich postawach i zachowaniach, żeby skutecznie rozwiązywać problemy.

Poszczególne elementy szkolenia zostały skomponowane tak, aby zmaksymalizować ostateczny efekt w postaci wyższej jakości podejmowanych decyzji.

[1] Źródło: Eryk Mistewicz, „Marketing narracyjny”, za www.psychologia-społeczna.pl

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Precyzyjnie opisywać co jest problemem, co jest przyczyną, co skutkiem, a co oceną.
 • Określić, kto powinien być zaangażowany w rozwiązanie problemu i jak angażować interesariuszy.
 • Wyodrębnić prawdziwą przyczynę problemu oraz wygenerować kreatywne rozwiązania.
 • Podejmować i wdrażać decyzje – wybrać najlepszą alternatywę, zaprezentować ją oraz skutecznie wdrożyć w życie.
 • Korzystać z narzędzi analitycznych: Mapa Interesariuszy, Macierz RACI, Drzewo Problemów – Drzewo Celów; Analiza przyczyn 5 x why; Oś czasu, Diagram Ishikawy.
 • Wykorzystywać techniki kreatywne: technika kuli śnieżnej, „Random Word”, Burza Mózgów.
 • Stosować techniki oceny alternatyw: Diagram Pareto Lorenza, Drzewo Prawdopodobieństwa, Analiza Wielokryterialna, Analiza Wrażliwości.

Program szkolenia

 • Cztery style podejmowania decyzji.
 • 7 kroków w procesie Problem Solving & Decision Making.
 • Czym jest problem, a czym jego objawy?
 • Gromadzenie danych – jak wyselekcjonować istotne informacje?
 • Wybór właściwego problemu, którym należy się zająć – pułapki pójścia na skróty.
 • Interesariusze: ocena ich nastawienia do rozwiązania problemu i siły wpływu.
 • Proces zarządzania interesariuszami: kontekst, identyfikacja, ocena, strategie.
 • Typowe strategie angażowania interesariuszy.
 • Budowanie zespołu rozwiązującego problem, angażowanie zespołu.
 • „Definicja problemu” – nie tak oczywista, jak się wydaje.
 • Analizowanie przyczyn problemu oraz identyfikowanie przyczyny źródłowej.
 • Projektowanie i wybór rozwiązań – jak wyjść poza utarte ścieżki i unikać pułapek?
 • Heurystyki twórcze w generowaniu rozwiązań.
 • Procesy podejmowania decyzji w praktyce.
 • Analiza alternatyw i wybór właściwej opcji.
 • Identyfikacja i ocena ryzyk związanych z decyzją.
 • Quick Wins jako sposób na uzyskanie wsparcia rozwiązania.
 • Metodyki wspierające wdrożenie rozwiązania.
 • Jak postępować pod wdrożeniu rozwiązania problemu? – co działa, co można poprawić, jak to zrobić.
;