PRINCE2® PRACTITIONER
– 6th edition

Akredytowane Szkolenie PRINCE2® Practitioner przygotowuje do egzaminu na drugi, wyższy poziom certyfikacji. Precyzuje i w szczegółach omawia techniki i komponenty metodyki, których najczęściej dotyczą pytania egzaminacyjne.

OPIS SZKOLENIA

Jeśli jesteś Project Managerem, jeśli ukończyłeś kurs PRINCE2® na poziomie Foundation, poznałeś metodykę, ale wydaje Ci się, że jest nazbyt sformalizowana, chcesz zastosować jednolite podejście do projektu w swojej firmie – szkolenie PRINCE2® Practitioner pokaże jak w rzeczywistości zastosować zasady i reguły opisane w „biblii PM” jakim jest podręcznik „PRINCE2® – Skuteczne zarządzanie projektami”.

Certyfikat na poziomie Practitioner potwierdza, że jego posiadacz zna i rozumie metodykę oraz potrafi zastosować pryncypia, tematy i procesy w realnie prowadzonych projektach.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Wykorzystywać techniki i narzędzia stosowane w projektach realizowanych zgodnie z metodyką
 • Z powodzeniem realizować projekty
 • Efektywnie zarządzać ryzykiem zarówno biznesowym jak i projektowym
 • Ograniczyć liczbę projektów opóźnionych lub/i z przekroczonym budżetem
 • Dostosować metodykę PRINCE2® do określonych sytuacji w projekcie

Szkolenie realizowane jest w formie dwudniowych intensywnych warsztatów. Odtwarzane jest symulowane środowisko projektowe i na podstawie studium przypadku uczestnicy mają okazję zastosować metodykę PRINCE2® w realiach biznesu. Warsztat przygotowuje uczestników do roli świadomych członków zespołów projektowych w przedsięwzięciach realizowanych zgodnie z metodyką.

Program szkolenia

Zadanie domowe: Studium przypadku i materiały do samodzielnej nauki.

 • Powtórzenie zależności w modelu procesów PRINCE2®
 • Procesy przygotowanie projektu i założenia projektu
 • Praca z uzasadnieniem biznesowym
 • Tworzenie zespołu zarządzania projektem oraz strategii zarządzania komunikacją
 • Etap inicjowania projektu
 • Technika planowania opartego na produktach
 • Ścieżka audytu jakości, rejestr jakości, rejestr ryzyk
 • Zarządzanie końcem etapu
 • Opis produktu końcowego projektu
 • Zagadnienia i budżety
 • Temat zmiana
 • Grupa zadań i zarządzanie dostarczaniem produktów
 • Raporty
 • Zamykanie projektu
 • Produkty zarządcze
 • Omówienie przykładowego egzaminu PRINCE2® Practitioner

Szkolenie otwarte odbędzie się w terminie 5-6.07.2022 w Krakowie.

Cena 2400zł netto (tj. 2952zł brutto).

W cenę wliczone jest:

 • 2-dniowe szkolenie (w formie warsztatów) prowadzone przez akredytowanego trenera
 • Akredytowany egzamin (w formule on-line w wybranym przez kandydata terminie)
 • Materiały szkoleniowe – przygotowane przez nas, które pomogą w przygotowaniu się do egzaminu
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • (Po zaliczeniu egzaminu) elektroniczny certyfikat PRINCE2® Practitioner

Ważne: przystępując do egzaminu kandydat może mieć oryginalną książkę „PRINCE2®-skuteczne zarządzanie projektami”. Można ją zakupić indywidualnie lub za naszym pośrednictwem (dodatkowy koszt ok 350zł).

Więcej informacji oraz zapisy: pm@dystrybucja.nm.com.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany(-a) przeprowadzeniem szkolenia certyfikującego PRINCE2® Practitioner w swojej firmie, skontaktuj się z nami – przygotujemy indywidualną ofertę.

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited, używanym na podstawie zgody AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logoTM jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited, używanym na podstawie zgody AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

;