Narzędzia IT
w zarządzaniu
projektami

Celem szkolenia jest poznanie zasad i zakresu efektywnego wykorzystania oprogramowania wsparcia różnych obszarów zarządzania projektami – od definiowania założeń projektu, przez planowanie zakresu, analizę działań i zasobów, analizę finansową projektu na monitorowaniu i raportowaniu stanu projektu skończywszy.

Opis szkolenia

Dwudniowy kurs jest realizowany na zasadzie interaktywnych warsztatów opartych o studium przypadku, na podstawie którego uczestnicy poznają kolejne funkcje oprogramowania.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż zakres szkolenia nie ogranicza się do przedstawienia kolejnych funkcji oprogramowania a łączy w sobie elementy zarządzania projektami z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, co pozwala na jego efektywne i metodyczne wykorzystanie.

Trenerami są kierownicy projektów, którzy na potrzeby realizowanych projektów wykorzystują szereg narzędzi informatycznych, zwykle dostosowując ich stosowanie do charakteru projektów oraz potrzeb i możliwości uczestników np.

 • MS Project
 • Project libre
 • Monday.com
 • Gantter
 • Trello
 • Asana
 • Jira
 • Inne

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Efektywnie wykorzystywać narzędzia informatyczne do wsparcia wybranych obszarów zarządzania projektem;
 • Wykorzystać oprogramowanie do stworzenia harmonogramu projektu zawierającego wszystkie istotne z punktu widzenia kontroli i bezpieczeństwa projektu elementy;
 • Wykorzystać oprogramowanie do przeprowadzenia analizy dostępności zasobów na różnych etapach projektu;
 • Wykorzystywać podczas pracy grupowej tworząc harmonogramy różnych poziomów, korzystające ze wspólnej puli zasobów;
 • Wykorzystywać oprogramowanie do monitorowania stanu projektu;

Program szkolenia

 • Narzędzia IT wspierające przygotowanie projektu.
 • Organizacja projektu
 • Harmonogramowanie projektu
 • Określanie zakresu
 • Grupowanie streamów merytorycznych
 • Relacje między zadaniami
 • Szacowanie
 • Ścieżka krytyczna w projekcie
 • Metody monitorowania projektu (plan obecny, plan bazowy)
 • Zasoby w projekcie – alokacja
 • Zlecanie zadań
 • Budżet projektu
 • Monitorowanie i raportowanie stanu projektu
 • Integracje z systemami
;