Budżetowanie i ekonomia
w projektach

Szkolenie przygotowuje zespoły projektowe do obliczenia opłacalności inwestycji a następnie przygotowania rzetelnego budżetu projektu oraz wyposaża zespoły w techniki i mechanizmy jego monitorowania.

Opis szkolenia

Każdy projekt to inwestycja. Inwestujemy środki finansowe, czas, pracę, sprzęt i materiały. W każdym projekcie musimy odpowiedzieć sobie na dwa fundamentalne pytania:

Ile musimy wydać, aby osiągnąć rezultat?

Czy ten rezultat to na pewno opłacalna inwestycja?

Zaczynamy od praktycznego poznania metod opłacalności inwestycji, licząc stopę zwrotu oraz okres zwrotuz projektu. Pracując na studiach przypadków odzwierciedlających rzeczywistość biznesową uczestnicy podejmują decyzję o wyborze opcji w jakiej będzie realizowany projekt. W kolejnym kroku przygotowywany jest budżet projektu oraz planowane przepływy finansowe, a kolejnej części trenowane praktyczne metody monitorowania projektu, w tym monitorowania finansowych skutków zmian w projektach a także prognozowania ewentualnych przekroczeń budżetów.

Szkolenie trwa dwa dni i prowadzone jest przez trenerów-konsultantów, praktyków zarządzania projektami, którzy wykorzystują omawiane metody zarządzania finansami projektów w realizowanych przez siebie przedsięwzięciach.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Obliczyć opłacalność projektu alternatywnymi metodami
 • Określić okres zwrotu inwestycji
 • Zaplanować zarządzanie korzyściami w całym cyklu życia projektu i produktu
 • Zaplanować budżet projektu, budżet ryzyka i budżet zmiany oraz prognozowane przepływy pieniężne.
 • Wdrożyć metody monitorowania budżetu
 • Prognozować przekroczenia lub przeszacowania budżetu

Program szkolenia

 • Ekonomia cyklu życia projektu
 • Cykl życia projektu a rachunek ekonomiczny
 • Założenia projektu a budżet projektu
 • Wskaźniki PBP, NPV, IRR
 • Uzasadnienie biznesowe projektu
 • Analiza opłacalności inwestycji
 • Metody analizy dla korzyści niefinansowych
 • Koszty w projekcie (stałe i zmienne, pośrednie, bezpośrednie)
 • Budżetowanie projektu metodą Activity Based Costs
 • Monitorowanie projektu tradycyjnego
 • Wykres wypalania godzin zespołu Burndown Chart – praktyka tworzenia i utrzymywania
 • Zaawansowane metody obliczania wartości wypracowanej (Earned Value Method)

;