Case studies: Project Management

Urząd gminy

Wyzwanie biznesowe Urząd podjął decyzję o konieczności wdrożenia systemu zarządzania jakością opartego na normie ISO. Nasza rola Wsparcie...

Spółka informatyczna

Wyzwanie biznesowe Zarząd zidentyfikował problem zbyt dużego zaangażowania najwyższego kierownictwa w koordynowanie projektów, a także zbyt wysoką czasochłonność...

Bank korporacyjny

Wyzwanie Klientowi zależało na zwiększeniu efektywności pracy we wszystkich swoich placówkach. Zdiagnozowany problem wskazywał na konieczność usprawnienia procesów...