Zdalne formy rozwojowe w pytaniach i odpowiedziach, czyli jak faktycznie wyglądają szkolenia prowadzone przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii?

Jak obecnie najlepiej szkolić pracowników?

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z COVID-19 wiele organizacji stanęło przed wieloma wyzwaniami zwiąZe względu na panującą obecnie sytuację związaną z COVID-19 wiele organizacji stanęło przed wieloma wyzwaniami związanymi z „normalnym” funkcjonowaniem w nowej rzeczywistości. Jednym z obszarów do ponownego poukładania okazał się być rozwój pracowników. Branża szkoleniowa, a przynajmniej te firmy, które w sprawny sposób mogły przestawić model swojego działania na rzecz klientów, szybko odpowiedziały na nowe potrzeby. Ze względu na nadal trwające rozproszenie zespołów, konieczność pracy zdalnej czy też zachowywanie, wprowadzonych w wielu organizacjach, nowych zasad bezpieczeństwa, najlepszym obecnie rozwiązaniem w kwestii szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników są zdalne formy rozwojowe. Ich wysoka skuteczność, możliwość dostosowania do niemal każdego wyzwania edukacyjnego oraz brak zagrożenia zakażeniem sprawiają, że organizacje wybierają obecnie narzędzia i rozwiązania dostępne właśnie w ramach zdalnych form rozwojowych.

Jakie narzędzia są obecnie stosowane by można było zdalnie szkolić pracowników?

By przekazywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji pracowników było obecnie bezpieczne, skutecznei przystępne wykorzystywać można szereg narzędzi i rozwiązań dostępnych w ramach wachlarza zdalnych form rozwojowych. Należą do nich m.in.:

 • aplikacje rozwojowe
 • platformy edukacyjne (np. CrossKnowledge)
 • filmy i seriale edukacyjne
 • podcasty
 • e-warsztaty
 • webinaria
 • video mentoring
 • video coaching
 • teleklasy
 • formy mieszane
 • learning journey – podróż edukacyjna tworzona z różnych rodzajów zdalnych form rozwojowych, odpowiadających na konkretne potrzeby kompetencyjne danej organizacji

Wszystkie one dają wiele możliwości, jednak powinny być dobierane w taki sposób by mogły zostać dostosowane do konkretnych potrzeb i obszarów szkoleniowych firm oraz samych uczestników. Ich dobór jest oczywiście uzależniony od wielu czynników, które są indywidualnie analizowane.

Które z obecnie wykorzystywanych form rozwojowych cieszą się największą popularnością i oceną uczestników szkoleń?

Najlepszą oceną uczestników szkoleń cieszą się obecnie:

 • e-warsztaty
 • filmy i seriale edukacyjne, czyli formy video
 • platformy edukacyjne

Popularność i wysoka ocena poszczególnych form jest oczywiście motywowana różnymi czynnikami.

E-warsztaty są doceniane za skuteczność i możliwość interakcji z prowadzącym jak i pozostałymi uczestnikami, a także sprawne wdrażanie przekazywanej wiedzy w praktyce.

Filmy i seriale edukacyjne doceniane są za format przyjazny percepcji odbiorcy i błyskawiczne wręcz przekazywanie skondensowanej wiedzy w niewielkich i przyjaznych dla odbiorcy dawkach.

Platformy szkoleniowe cenione są za kompleksowość oferowanych przez nie rozwiązań, różnorodność narzędzi i form, ale przede wszystkim użyteczność i dostępność wiedzy na żądanie.

Czego obecnie najbardziej obawiają się firmy szkolące pracowników w sposób zdalny?

Największe obawy firm szkolących obecnie pracowników przy wykorzystaniu zdalnych form rozwojowych budzi ich ewentualna niska skuteczność. Obawa ta nie znajduje jednak odzwierciedlenia w rzeczywistości ponieważ spora część form zdalnych uważana jest przez samych uczestników za bardziej skuteczne, niż dotychczas wykorzystywane.

Kolejnym elementem budzącym obawy jest utrzymanie zaangażowania uczestników. Zmieniony proces dydaktyczny oraz różnorodność form i ćwiczeń sprawiają jednak, że uczestnicy są niejednokrotnie bardziej zaangażowani, niż miało to miejsce wcześniej podczas szkoleń prowadzonych na sali.

Jak przy zdalnych formach rozwojowych rozwiązywana jest kwestia kontaktu z trenerem?

Stały kontakt z trenerem to dla wielu uczestników szkoleń jeden z głównych elementów mających wpływ na skuteczność przyswajania wiedzy. Możliwość zadania pytania na każdym etapie, dodatkowe komentarze czy też interakcje powodują, że spora część uczestników czuje się bezpiecznie i znacznie szybciej przyjmuje poszczególne przekazy. W przypadku form zdalnych kwestia stałego kontaktu z trenerem, w zależności oczywiście od stosowanej formy, rozwiązywana jest poprzez wykorzystanie video, czatów oraz korespondencję z trenerami odbywającą się również poprzez specjalne platformy.

Czy uczestnicy szkoleń zdalnych mogą ze sobą współpracować i jak to jest rozwiązywane?

Wiele wykorzystywanych obecnie form zdalnych daje możliwość współpracy pomiędzy uczestnikami szkoleń. Dostępne rozwiązania technologiczne dają na przykład możliwość tworzenia specjalnych pokoi, w których uczestnicy przygotowują wspólnie zadania i komunikują się ze sobą dzięki video oraz czatom a następnie mogą omawiać wypracowane rezultaty na forum całej grupy.

Czym szkolenia zdalne „wygrywają” z tradycyjnymi szkoleniami w sali?

Szkolenia prowadzone przy wykorzystaniu form zdalnych to przede wszystkim znacznie niższe koszty, które w przypadku szkoleń tradycyjnych generowane są w dużej mierze przez akomodację oraz dojazdy. Dla samych uczestników to także oszczędność czasu – brak konieczności dojechania i powrotu czy nawet spędzenia noclegu poza domem. Uczestnicy przeznaczają wyłącznie czas na samo szkolenie, a to dodatkowo przekłada się na jego efektywność. Szkolenia przy wykorzystaniu form zdalnych są także docenianie zarówno przez organizacje jak i samych uczestników za ich wysoką skuteczność.

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące zdalnych szkoleń? Jakie?

Takie ograniczenia aktualnie w zasadzie nie istnieją. Zarówno ze względu na dostępne obecnie rozwiązania, technologie jak i możliwość wykorzystywania zdalnych form rozwojowych do różnego rodzaju wiedzy i umiejętności, które mają nabyć uczestnicy. Być może wraz z rosnącymi potrzebami pojawią się jakieś ograniczenia, jednak jak pokazuje praktyka zostaną szybko usunięte.

Czym jest podróż edukacyjna i dlaczego obecnie zyskuje na znaczeniu?

Podróż edukacyjna (learning journey) jest odpowiedzią na obecne potrzeby organizacji i osób szkolonych. Jest odpowiednikiem bardzo skutecznego i wykorzystywanego dotychczas integrated learning’u, jednak w całości opartego o narzędzia dostępne online. Dzięki wykorzystaniu różnych form zdalnych układa się ścieżkę edukacyjną, która daje stały choć różnorodny kontakt z materiałem szkoleniowym oraz praktycznym treningiem, w znacznie mniejszych dawkach, niż przy standardowym szkoleniu, a wszystko to jest wzmocnione samodzielną pracą i treningami opartymi na zadaniach osadzonych w rzeczywistości zawodowej, które od razu można omówić, a także przełożyć na swoją pracę. Takie podejście charakteryzuje się wyższą przyswajalnością oraz znacznie większym czynnikiem wdrożeniowym, a dodatkowo jednostkowo nie obciąża nadmiernie uczestnika.

Czy szkolenia zdalne zastąpią te prowadzone w tradycyjnej formule?

Szkolenia zdalne na pewno nie zastąpią całkowicie tych prowadzonych w tradycyjnej formule, ale w najbliższym czasie będą dominującą formą. Tradycyjna formuła daje możliwość zaspokojenia często niezwykle ważnych aspektów relacyjnych i integracyjnych, które wymagają kontaktu twarzą w twarz. Gdy dystans społeczny zostanie zminimalizowany możemy się spodziewać powrotu do tradycyjnych form szkoleniowych, choć zapewne już nie w takim stopniu jak kiedyś oraz ze świadomością, iż na pewno będą one czerpać wiele z obecnych doświadczeń zdalnych.

;