E-edukacja, czyli nieograniczony dostęp do edukacji pozaformalnej dla wszystkich

Świat online od lat jest źródłem wiedzy dla miliardów ludzi na całym świecie. Internet to medium, które pomimo swoich wielu wad (m.in. ogromnej ilości błędnych czy też niezweryfikowanych informacji) daje dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy osobom zamieszkującym różne regiony, w różnym wieku, ale także dotkniętym niepełnosprawnościami, które wielokrotnie mogą być wykluczone lub mieć ograniczony dostęp do różnych zasobów edukacyjnych. Zasoby takie są szczególnie potrzebne obecnie, gdy w skutek pandemii dostęp do wysokiej jakości wiedzy został ograniczony, poprzez uniemożliwienie wzięcia udziału w zajęciach czy szkoleniach stacjonarnych, a model „nauki przez całe życie” stał się normą dla wszystkich aktywnych funkcjonujących w świecie niekończącej się zmienności.

Odpowiedzią na pojawiające się już od jakiegoś czasu, a tylko wzmocnione pandemią COVID-19 potrzeby, stały się platformy rozwojowe, które dzięki różnym modelom działania dają dostęp do wartościowych i wieloobszarowych zasobów rzetelnej wiedzy umożliwiającej stały rozwój kompetencji w wielu obszarach.

Jedną z platform, która poza dostępem do wyjątkowych zasobów edukacyjnych, daje również możliwość odbywania konsultacji czy szkoleń z dedykowanymi trenerami, jest platforma przygotowana przy współudziale firmy szkoleniowej Nowe Motywacje, jako projekt partnerski w ramach programu Erasmus+ pod tytułem „E-education”.

Zgodnie z założeniami projektu, dzięki współpracy kilku podmiotów, działających na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji osób dorosłych, z różnych krajów, stworzone zostało rozwiązanie dające, wszystkich osobom poszukującym możliwości rozwoju, kompleksowe narzędzie edukacyjne dostępne online i to w kilku wersjach językowych.

Każda osoba, która czuje potrzebę własnego rozwoju w obszarze edukacji pozaformalnej, po zalogowaniu może dzięki testowi samodiagnostycznemu określić, które obszary kompetencyjne w obrębie umiejętności miękkich mogą wymagać uzupełnienia. Na podstawie otrzymanego wyniku osoba korzystająca z platformy może samodzielnie zdecydować, z jakich materiałów dostępnych na platformie będzie chciała skorzystać, i które są dla niej najbardziej przydatne. Dzięki modułowi dostępnemu dla dostawców usług, trenerzy różnych kompetencji mogą również oferować swoje usługi wszystkim, którzy poszukują wiedzy i nowych kompetencji w danym obszarze. Platforma w łatwy sposób łączy bowiem osoby myślące o własnym rozwoju i edukacji z osobami, które mogą takie usługi rozwojowe zaoferować i daje im bezpieczną przestrzeń do ich prowadzenia w środowisku online.

Każdy korzystający z niej użytkownik może zatem zapoznać się z materiałami dostępnymi na platformie – m.in. artykułami, streszczeniami książek oraz inspirującymi filmami, ale także samodzielnie wykonać ćwiczenia wzmacniające kompetencje w wybranych obszarach. Dodatkowo możesz również umówić się na spotkanie / szkolenie / coaching z doradcą – a podczas konsultacji skorzystać z videorozmowy, czatu, czy udostępniania ekranu. Ma także możliwość oceny każdego doradcy po zrealizowanej usłudze.

Dostawcy usług rozwojowych mogą natomiast:

  • zasilać platformę treściami – dodawać różne publikacje,
  • dodawać usługi – szkolenia, konsultacje i dzięki temu docierać do osób zainteresowanych ich ofertą.

Co daje E-education?

  • umożliwia korzystanie z edukacji pozaformalnej osobom dorosłym z mniejszych miejscowości, obszarów wiejskich, niwelując bariery społeczne, psychologiczne, wewnętrzne i odległościowe u osób dorosłych z mniejszymi szansami oraz mniejszymi umiejętnościami,
  • zwiększa dostępność i efektywność rozwiązań dostępnych w pracy doradców ułatwiających korzystanie z edukacji pozaformalnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
  • stwarza przestrzeń z otwartymi zasobami edukacyjnymi dedykowanymi osobom dorosłym,
  • otwiera nowe możliwości zdobywania wiedzy osobom dorosłym.
;