Gorące tematy – Project Management

Jak pozyskać właściwe zasoby do projektu?

Opublikowano 1 listopada, 2021 przez Nowe Motywacje

„Zasobów w projekcie jest zbyt mało” – słyszymy od kierowników projektów podczas tzw. badania dojrzałości projektowej organizacji. Czy rzeczywiście tak jest? Kolejne kroki i pogłębianie analizy pokazuje, że w dwóch na trzy badane organizacje...

Lessons learnt – jak podsumować projekt

Opublikowano przez Nowe Motywacje

Najcenniejszym zasobem w każdej organizacji są ludzie i ich wiedza i umiejętności, wynikające z wykształcenia i doświadczenia. To know how pozwala realizować coraz to nowe przedsięwzięcia. Gromadzenie i dzielenie się informacją nt. realizowany projektów,...

Budowa Biur Zarządzania Projektami (PMO)

Opublikowano przez Nowe Motywacje

W nowoczesnych organizacjach projekty są codziennością i naturalną drogą rozwoju. Przed kierownictwem firmy wcześniej czy później staną dwa kluczowe pytania: O POJEMNOŚĆ: ile projektów może jednocześnie realizować moja organizacja – jakie zasoby są dostępne...

Zwinne zarządzanie projektami badawczo – rozwojowymi (B + R)

Opublikowano przez Nowe Motywacje

Projekty Badawczo Rozwojowe realizuje dzisiaj każda firma, która chce się liczyć na rynku – badania i rozwój to sposób na zyskanie przewagi konkurencyjnej. Jak jednak wymyślić i wdrożyć produkt lub usługę, która da przewagę?...