Project Management From Ideas to Success

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Pomysł – plan – realizacja

Nowa linia produkcyjna, wyprawa do Gruzji, uruchomienie strony WWW, albo szkoły tańca, nowy produkt na rynku, nowy most… Ta lista nie ma końca. Wokół wszędzie nowe przedsięwzięcia, zmiany, doskonalenie. Wszystkie one cechują się dynamiką, dużym pierwiastkiem nieznanego, ryzykiem i koniecznością dobrego planowania i elastycznego reagowania na otoczenie. Pomaga w tym zarządzanie projektami, które mówi: dobrze zaplanuj, precyzyjnie nazwij i zdeleguj prace, monitoruj postępy a kiedy idzie inaczej niż zaplanowałeś nie trać kontroli.

W czasach kiedy zmiana jest normą konieczne jest Zarządzanie Projektami. Odpowie ono na pytanie:

 • Jak zdefiniować projekt
 • PO CO realizujemy projekt? Najważniejsze, a często pomijane pytanie
 • Czym jest PLAN, jak dokładnie planować i czy planu koniecznie trzeba się trzymać?
 • KTO powinien zarządzać projektem i czy KIEROWNIK PROJEKTU rzeczywiście nim zarządza?
 • Jak oswoić niepewność w projekcie czyli RYZYKO
 • ZMIANY? Oczywiście, że będą nie pozwól im się wymknąć spod kontroli.

Poznasz narzędzia 

 • Mapa Interesariuszy
 • Trójkąt ograniczeń i macierz kompromisów projektowych
 • Model fazowy w projektach
 • Struktura Podziału Prac
 • Diagram sieciowy
 • Wykres Gantta
 • Podstawy budżetowania w projektach
 • Identyfikowanie, ocena i planowanie reakcji na ryzyko
 • Podział projektu na etapy i zarządzanie operacyjne
 • Punkty kontrolne
 • Kamienie milowe

Co nas wyróżnia?

 • Opieramy się na pracy warsztatowej – na szkoleniach zachęcamy uczestników do testowania nowych umiejętności
 • Szczególną troską jest dla nas maksymalizacja transferu wiedzy ze szkolenia do codziennej praktyki zawodowej – dla wszystkich szkoleń proponujemy realizację zadań przed i po szkoleniowych
 • Wspieramy uczestników w rozwoju dając im to czego ich uczymy – każdy uczestnik szkoleń może kontaktować się drogą elektroniczną z trenerami w przypadku pytań związanych z wdrożeniem tematyki szkolenia w realność zawodową do 1 m-ca po szkoleniu

Szkolenie koncentruje się na rozwoju umiejętności stosowania narzędzi nowoczesnego Zarządzania Projektami w pracy kierownika projektu, menedżera liniowego i strategicznego, specjalistów i każdego, kto potrzebuje zestawu spójnych reguł i zasad realizacji przedsięwzięć, w tym określania i skutecznego kontrolowania

 • czasu wykonania projektu
 • budżetu
 • pracy zespołów
 • dostarczenia określonego zakresu prac i produków

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów, kadry kierowniczej wszystkich szczebli – gwarantuje poznanie technik zmieniających postawę własną oraz współpracowników w podejściu do zarządzania projektami.

Planowanie projektu (co, kto, kiedy, jak i za ile)

 • Analiza projektu – Czyli czym jest projekt – jak go rozumieć. Czyli skąd się biorą projekty i po co je tworzymy i realizujemy.
 • Uzasadnienie biznesowe – Czyli dlaczego warto realizować przedsięwzięcie.
 • Planowanie projektu – Czyli co jest do zrobienia, ile potrwa projekt, kiedy i kto się czym zajmie i ile będzie kosztować.
 • Opracowanie struktury podziału prac. Trening technik planowania prac oraz wyłączeń z zakresu, jak również zależności punktów styku z innymi projektami.
 • Szacowanie czasu trwania, harmonogramowanie
 • Szacowanie kosztów przedsięwzięcia
 • Wykorzystanie technik sieciowych oraz liczenie CPM -Ścieżki krytycznej, tworzenie wykresu Gantta.

Środowisko projektu, organizacja i komunikacja

 • Analiza środowiska projektu
 • Interesariusze, kto będzie wspierał projekt, a komu projekt jest nie na rękę. Jak zarządzać interesariuszami.
 • Typowe strategie angażowania interesariuszy (partycypacja, komunikacja, dominacja)
 • Zespół projektowy – Czyli kim jestem, za co odpowiadam, komu podlegam, jakie uprawnienia i obowiązki są związane z daną rolą w strukturze projektowej. Czego mogę oczekiwać od swojego szefa, a jakie są obowiązki Kierownika Projektu
 • Skuteczna komunikacja w projekcie. Plan komunikacji czyli co jest komunikowane, przez kogo i komu, jakim kanałem i w jakiej formie.

Zarządzanie operacyjne projektem

 • Jak zlecać prace
 • Monitorowanie postępów w projekcie, dobre praktyki i narzędzia
 • Jak prezentować wyniki w projekcie

Ryzyko i zmiana w projektach

 • Trening sposobów zarządzania ryzykiem w projekcie
 • Skąd się bierze ryzyko w projekcie, jak identyfikować ryzyko, jak je oceniać i planować reakcje
 • Kto jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem
 • Wykorzystanie szans i redukowanie zagrożeń – techniki i dobre praktyki
 • Zarządzanie zmianą – Czy co robić gdy plan się zmienia, zmienił lub powinien zmienić.
 • Mechanizmy zapobiegające niekontrolowanym zmianom w projekcie np. tzw. pełzanie zakresu.

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.