Przygotowanie załogi
do zmiany w procesach
restrukturyzacji

Zmiany obejmujące całą organizację są często złożonym i wieloetapowym procesem. Nowe Motywacje wspierają zmiany wewnętrzne w organizacjach nie tylko na poziomie realizacji warsztatów wdrożeniowych, ale przede wszystkim podczas: analizy i diagnozy sytuacji, planowania działań obejmujących całe piony lub całą organizację, konsultacji w trakcie wdrażania zmian, aż do delegowania ekspertów Nowych Motywacji do wsparcia pracowników HelpLine w danej zmianie.

Wspieraliśmy firmy we wdrażaniu miedzy innymi nowej organizacji pracy oddziałów banku, nowych narzędzi zarządczych, wdrożeniach systemów rekrutacji, wdrożenia systemów ocen okresowych i rocznych czy też nowych standardów zarządzania (Zarządzanie Przez Cele).

Succes story – Duży bank

Opis

Jeden z największych polskich lokalizatorów internetowych zauważył, iż konkurent – globalny amerykański lokalizator internetowy, zdobywa co roku kolejne obszary rynku, które wydawały się być już nasycone.

Problem wynikał z faktu, iż firma koncentrowała się na bieżącej obsłudze telefonicznej już pozyskanych Klientów i odnawiała jedynie umowy na kolejny okres. Dodatkowo – większość sił konsultantów odpowiedzialnych za sprzedaż usług klientom biznesowym stanowili tzw. „farmerzy”.

Z powodu bardzo silnej koncentracji na dosprzedawaniu produktów i pogłębianiu relacji, konsultanci nie potrafili aktywnie i dynamicznie zdobywać nowych Klientów biznesowych.

Klient oczekiwał wsparcia przy zmianie strategii z „farmerskiej” na „hunterską” bez tracenia relacji z obecnymi Klientami firmy.

Przebieg

Nasz Klient skorzystał z rozwiązania polegającego na wydzieleniu z dotychczasowych „farmerów” kontaktujących się z Klientami biznesowymi, grupy „hunterów” oraz przeprowadzenia cyklu 3 warsztatów uczących działań prospectingowych i umawiania spotkań z Klientami poprzez techniki aktywnej sprzedaży telefonicznej po efektywne zbieranie poleceń od Klientów.

Rezultat

Przebudowanie struktur Działu Sprzedaży Klienta w ciągu kwartału oraz kilkunastoprocentowy wzrost wskaźnika nowych Klientów mierzony bezpośrednio po zakończeniu projektu.

Doświadczenie

BRE Bank, mBank, Bank Gospodarki Krajowej, Narodowe Centrum Nauki, Asseco Poland, Poczta Polska, Lufthansa, …

;