Zaangażowanie polskich pracowników

Marzeniem chyba każdego pracodawcy jest zarządzanie zespołem złożonym wyłącznie z zaangażowanych pracowników. Jeśli zauważalny jest pożądany poziom motywacji, współpraca układa się doskonale: zwiększa się produktywność ludzi, dlatego projekty są realizowane zgodnie z ustaleniami, nie ma opóźnień, generuje się satysfakcjonujące zyski, a w miejscu pracy panuje przyjazna atmosfera, sprzyjająca indywidualnemu rozwojowi, ponieważ ambitni współpracownicy wzajemnie się dopingują.

Zaangażowanie polskich pracowników – jak ta kwestia prezentuje się aktualnie? Jakie są prognozy na przyszłość? Czy obecne trendy się utrzymają, czy też zostaną zastąpione całkowicie innymi, wytyczonymi przez nowe pokolenie zatrudnionych, kierujące się odmienną hierarchią wartości? Wskazane zagadnienie rodzi naprawdę wiele pytań, na które warto znaleźć odpowiedzi.

Już teraz zapoznaj się z charakterystyką pracowników na rodzimym rynku pracy, która skupia się przede wszystkim na analizie czynników, jakie napędzają do działania oraz skutecznie zachęcają do pełnego oddania się realizacji zawodowych obowiązków. Dowiedz się również, jaką strategię motywowania powinni obrać pracodawcy, żeby skutecznie aktywizować i mobilizować zatrudnionych. To wiedza, która przydaje się w praktyce, ponieważ zaangażowany pracownik jest kluczowym zasobem każdej organizacji, przyczyniającym się do odniesienia przez nią sukcesu biznesowego.

Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników – kiedy się je przeprowadza?

Troska o zaangażowanie polskich pracowników w pracę powinna stać się fundamentem funkcjonowania małych, średnich, jak i dużych firm działających w różnych branżach, w których stawia się nacisk na świadome oraz efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Na początku trzeba jednak podkreślić, że takie wyzwanie nie jest jednorazowym projektem, ale wieloetapowym, rozłożonym w czasie procesem, który powinien ewoluować i być nieustannie udoskonalany. Ciągłe monitorowanie poziomu motywacji odczuwanej przez kadrę pracowniczą pozwala trzymać rękę na pulsie, a więc zdefiniować obszary wymagające ulepszenia oraz natychmiastowo wdrażać czynności sprawiające, że problem w postaci spadku energii u podwładnych zostanie szybko rozwiązany.

W tym celu regularnie wykonuje się kompleksowe badanie zaangażowania pracowników. Najlepiej, jeśli zostanie ono przeprowadzone przez profesjonalny, zewnętrzny podmiot. Na uwagę zasługują chociażby znajdujące się w naszej ofercie usługi dotyczące procesów i konsultacji dla HR. Na czym to polega? Wspieramy, inspirujemy, projektujemy, dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem, ale też dostarczamy sprawdzone narzędzia i rozwiązania, również te służące wielowymiarowemu testowaniu i badaniu satysfakcji pracowników.

Jak prezentuje się poziom zaangażowania polskich pracowników na tle innych krajów?

Obserwacja współczesnego rynku pracy pokazuje, że niestety zaangażowanie pracowników stopniowo spada. Wskazana tendencja jest dostrzegalna zarówno w skali naszego kraju, jak również w perspektywie globalnej. Motywacja kadry pracowniczej w poszczególnych państwach jest zależna od wielorakich uwarunkowań (m.in. kulturowych, politycznych, czy gospodarczych). Są także kwestie ogólnoświatowe, które w mniejszym lub większym stopniu dotykają niemal wszystkich i oddziałują na podejście zatrudnionych do wykonywania powierzonych im przez przełożonego zadań.

Istotną rolę w tym kontekście odegrała oczywiście pandemia koronawirusa, która przyczyniła się chociażby do upowszechnienia się pracy zdalnej lub hybrydowej, nawet w branżach, w jakich do tej pory ten model realizacji obowiązków zawodowych nie był jeszcze praktykowany. Niektórzy ludzie musieli się przebranżowić, aby uniknąć zwolnienia lub zmiany stanowiska, przekształceniom uległy także dotychczasowe przyzwyczajenia pracowników, a rosnące poczucie niepewności sprawiło, że u wielu osób doszło do zatarcia się granicy pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, co negatywnie wpłynęło na ich kondycję psychiczną, ale też fizyczną, prowadząc chociażby do wypalenia zawodowego, czy depresji. Nic więc dziwnego, że zdecydowana większość pracowników odczuwała pewne obawy względem rozwoju własnej kariery, czy stabilności osobistej sytuacji materialnej.

Czynniki determinujące zaangażowanie pracowników – poznaj je!

Jakie motywatory sprawiają, że wskaźnik zaangażowania u zatrudnionych wzrasta i osiąga pożądany pułap? Wskazane pojęcie jest niezwykle złożone, poszczególni pracownicy różnią się między sobą, dlatego ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Co do zasady podaje się jednak, że na tej liście znajdują się między innymi następujące czynniki: wykonywanie pracy, która daje satysfakcję (zgodnej z wykształceniem, doświadczeniem, kwalifikacjami i zainteresowaniami), uzyskiwanie godziwego wynagrodzenia, którego uzupełnieniem są premie, podwyżki oraz benefity pozapłacowe, czy otrzymywanie realnej szansy na udoskonalanie posiadanych umiejętności i zdobywanie nowych kompetencji.

Pracownicy doceniają też miłą atmosferę w biurze oraz dobre relacje z szefem i współpracownikami. Ponadto liczy się: ilość obowiązków odpowiadająca realnym możliwościom, szeroki zakres samodzielności, wizja zdobycia nagród za odnoszone sukcesy, jasno wytyczona ścieżka awansu, opcja uczestnictwa w ambitnych i ciekawych projektach oraz poczucie, że jest się ważnym trybikiem w tej całej organizacyjnej maszynie.

Jakie są sposoby na budowanie zaangażowania u pracowników?

Budowanie zaangażowania pracowników może sprowadzać się do: tworzenia odpowiedniej kultury organizacyjnej, umożliwiania rozwoju, udzielania feedbacku, okazywania szacunku, dziękowania, doceniania i nagradzania, inspirowania i wspierania, zapewniania swobodnej komunikacji, oferowania atrakcyjnego wynagrodzenia i pakietu świadczeń dodatkowych, edukowania o wizji i misji firmy, integrowania zespołu, ale też dbania o wellbeing i work-life balance.

Opłaca się czerpać z potencjału drzemiącego w tych bodźcach, kreując stosowany w przedsiębiorstwie system motywowania oraz oddziaływania na postawy i zachowania zatrudnionych. Te pomysły na zwiększenie zaangażowania pracowników to wyłącznie przykłady, którymi jednak warto się kierować, opracowując strategię odpowiadającą na rzeczywiste potrzeby konkretnej grupy osób.

Zaangażowanie pracowników w Polsce – podsumowanie

Statystyki podają, że na świecie tylko 20% pracowników jest w pełni zaangażowanych. Być może w skali makro nie jest to aż tak dostrzegalne, ale w skali mikro dość wyraźnie widać, że niska motywacja odczuwana przez członków zespołu generuje spore straty i jest barierą, która hamuje rozwój organizacji, warto więc robić wszystko, aby zapobiegać jej wystąpieniu, a gdy już się pojawi, jak najszybciej ją likwidować.

;