Budowa satysfakcji
i zaangażowania pracowników

Polski pracownik jest jednym z najbardziej zestresowanych pracowników na tle Europy. Badania pokazują, że 40 % pracowników korporacji stwierdziło u siebie wypalenie zawodowe, planuje zmienić pracę w ciągu kolejnych trzech lat oraz uważa, że problem stresu nie jest właściwie rozwiązywany w ich miejscu pracy.

Rozwiązanie, które opracowaliśmy ma stworzyć pracownikom przestrzeń do zwiększania swojej efektywności zawodowej i osobistej poprzez zwiększanie odporności i budowanie zaangażowania  oraz równowagi.

Nasze rozwiązanie opieramy na modelu trzech komplementarnych wymiarów – JA (poczucie własnej wartości), MY (współpraca), TO (struktura). Dostarczamy narzędzie wspierające poszczególne wymiary.

Success Story  – Duża instytucja administracji publicznej

Opis

Duża Organizacja sektora publicznego, z której usług korzysta kilkadziesiąt mln Klientów w całej Polsce wprowadziła w ostatnich latach szereg systemowych rozwiązań, których celem było podniesienie standardów pracy i obsługi Klientów. Dla pracowników wiązało się to ze zwiększeniem zaangażowania w nowe procesy oraz z wdrożeniem się w istotne zmiany.  Sytuacja wymagała również  mierzenia się z presją ze strony Klientów zewnętrznych i wewnętrznych, spowodowanej wysokimi wymaganiami dotyczącymi efektów, ilości, jakości i czasu wykonywanej pracy.

Problem wynikał z faktu, iż pracownicy mieli niewielkie umiejętności w radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją oraz z jej indywidualnymi konsekwencjami, czyli z poczuciem stresu, frustracji oraz subiektywnym brakiem równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym.

Klient oczekiwał wsparcia przy zbudowaniu rozwiązań dotyczących rozwoju kompetencji w zakresie osiągania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym dla blisko trzystu menadżerów oraz specjalistów.

Przebieg

Klient skorzystał z rozwiązania polegającego na dostarczeniu praktycznych narzędzi oraz wiedzy, wspierających pracowników w radzeniu sobie z opisaną sytuacją. Zrealizowaliśmy warsztaty, podczas których kilkudziesięciu uczestników rotowało w podgrupach pomiędzy modułami, zbudowanymi w oparciu o komplementarny model codziennej efektywności i dobrostanu „JA, TO, MY”. W ramach modelu uczestnicy rozwijali wiedzę na temat indywidualnych stylów funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz poznawali narzędzia budowania odporności i zarządzania stresem w danym momencie i profilaktycznie, zarządzania sobą w czasie oraz budowania relacji i wzmacniania postawy współpracującej.

Rezultat

Warsztaty zakończyły się z wysoką satysfakcją Klienta i uczestników wyrażoną w postaci ankiet ze średnią oceny na poziomie 5.0. Duża część uczestników odezwała się z własnej inicjatywy indywidualnie z feedbackiem już po warsztatach, informując o realnych wdrożeniach wybranych narzędzi w życiu osobistym i zawodowym.

Doświadczenie:

ZUS, PKO Bank Polski, Barry Callebaut, Sąd Okręgowy w Warszawie

;