Budowa satysfakcji
i zaangażowania pracowników

Jakie są charakterystyczne cechy dobrego pracownika? Na tej liście najczęściej wymienia się: rzetelność, lojalność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, samodyscyplinę, rozsądne zarządzanie czasem, komunikatywność oraz elastyczność. Istotną rolę odgrywa także poczucie spełnienia, pozytywne nastawienie oraz zaangażowanie w powierzone zadania. Usatysfakcjonowani pracownicy są bardziej produktywni, chętniej podnoszą swoje kwalifikacje, lepiej radzą sobie w kryzysowych sytuacjach i wykazują się gotowością do pomagania innym, co dobrze wpływa na atmosferę w miejscu pracy.

Właśnie z takimi osobami pragnie współpracować większość pracodawców, ponieważ talent, kwalifikacje i doświadczenie tych członków kadry pracowniczej w połączeniu z pełnym zaangażowaniem i wysokim poziomem satysfakcji, przekładają się na wyższą jakość i ilość wykonywanej przez nich pracy. Ostatecznie to właśnie wybitne osiągnięcia jednostek wpływają na sukces całej organizacji.

Zaangażowanie pracowników kluczem do rozwoju organizacji

Kluczowym elementem właściwie prowadzonej polityki personalnej jest przemyślany, umiejętnie wdrożony oraz konsekwentnie realizowany proces kształtowania satysfakcji i zaangażowania pracowników. To wieloetapowe i rozłożone w czasie przedsięwzięcie stanowi inwestycję w przyszłość danego biznesu i jest uznawane za trzon skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, dlatego wygospodarowanie środków finansowych na ten cel powinno być priorytetem.

Co może zrobić manager, aby jego podwładni byli zadowoleni ze swojej sytuacji zawodowej i kierunku, w którym podąża ich kariera? Z jakich metod działania opłaca się korzystać? Już teraz warto poznać nowoczesne i sprawdzone pomysły na zwiększenie zaangażowania pracowników w powierzone im obowiązki służbowe – zapraszamy do wzięcia udziału w naszych szkoleniach!

Polski pracownik jest jednym z najbardziej zestresowanych pracowników na tle Europy. Badania pokazują, że 40 % pracowników korporacji stwierdziło u siebie wypalenie zawodowe, planuje zmienić pracę w ciągu kolejnych trzech lat oraz uważa, że problem stresu nie jest właściwie rozwiązywany w ich miejscu pracy.

Rozwiązanie, które opracowaliśmy ma stworzyć pracownikom przestrzeń do zwiększania swojej efektywności zawodowej i osobistej poprzez zwiększanie odporności i budowanie zaangażowania  oraz równowagi.

Nasze rozwiązanie opieramy na modelu trzech komplementarnych wymiarów – JA (poczucie własnej wartości), MY (współpraca), TO (struktura). Dostarczamy narzędzie wspierające poszczególne wymiary.

Sprawdź pomysły na zwiększenie zaangażowania pracowników!

Wybierając szkolenia kształcące w zakresie skutecznego budowania i utrzymywania wysokiego poziomu satysfakcji oraz pełnego zaangażowania pracowników, należy stawiać na spersonalizowane podejście. Kluczem do podjęcia odpowiedniej decyzji jest tutaj dostosowanie rodzaju kursu do potrzeb, wymagań oraz celów charakterystycznych dla konkretnego podmiotu i oczekiwań zatrudnionych w nim osób. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń z kompetencji miękkich – pokażemy Ci, co zrobić, aby Twój zespół był cały czas zmotywowany do pracy i osiągał lepsze wyniki, przyczyniając się do rozwoju całej organizacji. Szybko przekonasz się, że oddziaływanie na satysfakcję podwładnych oraz wpływanie na zaangażowanie pracowników to wyzwania, którym przy odpowiednim podejściu można skutecznie podołać.

Success Story  – Duża instytucja administracji publicznej

Opis

Duża Organizacja sektora publicznego, z której usług korzysta kilkadziesiąt mln Klientów w całej Polsce wprowadziła w ostatnich latach szereg systemowych rozwiązań, których celem było podniesienie standardów pracy i obsługi Klientów. Dla pracowników wiązało się to ze zwiększeniem zaangażowania w nowe procesy oraz z wdrożeniem się w istotne zmiany.  Sytuacja wymagała również  mierzenia się z presją ze strony Klientów zewnętrznych i wewnętrznych, spowodowanej wysokimi wymaganiami dotyczącymi efektów, ilości, jakości i czasu wykonywanej pracy.

Problem wynikał z faktu, iż pracownicy mieli niewielkie umiejętności w radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją oraz z jej indywidualnymi konsekwencjami, czyli z poczuciem stresu, frustracji oraz subiektywnym brakiem równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym.

Klient oczekiwał wsparcia przy zbudowaniu rozwiązań dotyczących rozwoju kompetencji w zakresie osiągania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym dla blisko trzystu menadżerów oraz specjalistów.

Przebieg

Klient skorzystał z rozwiązania polegającego na dostarczeniu praktycznych narzędzi oraz wiedzy, wspierających pracowników w radzeniu sobie z opisaną sytuacją. Zrealizowaliśmy warsztaty, podczas których kilkudziesięciu uczestników rotowało w podgrupach pomiędzy modułami, zbudowanymi w oparciu o komplementarny model codziennej efektywności i dobrostanu „JA, TO, MY”. W ramach modelu uczestnicy rozwijali wiedzę na temat indywidualnych stylów funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz poznawali narzędzia budowania odporności i zarządzania stresem w danym momencie i profilaktycznie, zarządzania sobą w czasie oraz budowania relacji i wzmacniania postawy współpracującej.

Rezultat

Warsztaty zakończyły się z wysoką satysfakcją Klienta i uczestników wyrażoną w postaci ankiet ze średnią oceny na poziomie 5.0. Duża część uczestników odezwała się z własnej inicjatywy indywidualnie z feedbackiem już po warsztatach, informując o realnych wdrożeniach wybranych narzędzi w życiu osobistym i zawodowym.

Doświadczenie:

ZUS, PKO Bank Polski, Barry Callebaut, Sąd Okręgowy w Warszawie

;