JAK SKUPIĆ SIĘ NA NAJWAŻNIEJSZYM?

Oczywistą kwestią jest, że należy eliminować rzeczy nieważne, skupiając się na najbardziej istotnych. Mimo to – patrząc na listę zadań, na której znajduje się szereg spraw do załatwienia – można odczuwać bezradność.

Rozwiązanie dla Ciebie

Jeżeli praca z listą zadań wygląda w taki sposób, że po prostu siadasz i zaczynasz ją realizować, a pojawiające się nieprzewidziane okoliczności powodują w efekcie realizację niewielu zadań – czas zmienić podejście.

Zamiast realizować zadania jedno po drugim, zastanów się, dlaczego powinny zostać wykonane. Podstawowe pytanie brzmi: „Po co?”

Dlaczego to robisz?

Zadania często realizowane są nawykowo; zostały zlecone, więc należy je wykonać; zostały zapisane na liście, więc odczuwa się przymus ich realizacji. Warto jednak zastanowić się, dlaczego je robisz? Co firma/klienci będą z tego mieć? Kto będzie beneficjentem pracy i czy ją doceni?

Jaki problem rozwiązujesz?

Charakter rozwiązywanych problemów może być zróżnicowany, a każde z zadań stać się problematyczną kwestią, jednak nawet tego typu podejście jeszcze nie decyduje o konieczności rozpoczęcia realizacji.

Realizacja zadań powinna umożliwić zajęcie się dotychczas nierozwiązywalną kwestią; to, czego do tej pory nie udało się zrobić – okazuje się możliwe; to, czego nie umiano wykonać –zaskakująco łatwe, a to, czego inni pracownicy firmy lub klienci nie rozumieli – przestaje sprawiać jakiekolwiek kłopoty.

Odrębną kwestię stanowi zajmowanie się abstrakcyjnymi problemami, których rozwiązanie nie dostarcza rezultatów, a jedynie produkuje dodatkową ilość zadań do zrealizowania; tego rodzaju sytuacji należy się wystrzegać.

Czy to, co robisz, jest przydatne?

Spróbuj określić, czy robisz coś użytecznego dla firmy, czy po prostu sobie pracujesz (to mogą być dwie różne sprawy). Sam entuzjazm, energia i zaangażowanie nie są wystarczające, by zabrać się za realizację zadania. Istotne jest, by zadanie okazało się w jakikolwiek sposób użyteczne.

Czy Twoje zabiegi rzeczywiście dostarczą rezultatów?

Czy to, co teraz robisz, rzeczywiście coś zmienia w firmie, czy może powielasz zadania, których Twój przełożony lub Twoi klienci nie zauważą i nie docenią?

Czy istnieje łatwiejszy sposób realizowania zadania?

Czy możesz zrobić to samo w łatwiejszy sposób? Czy możesz zrobić to szybciej i mniejszym nakładem energii? Skomplikowane problemy często nie wymagają skomplikowanych rozwiązań. Pamiętaj o tym przy realizacji kolejnego zadania.

Czy efekty pracy warte są włożonego w nią wysiłku?

Zanim rzucisz się w wir pracy, zastanów się, jaki będzie tego efekt i czy gra jest warta świeczki? Czy musisz być obecny na spotkaniu? Czy musisz robić wszystko za wszystkich?

Czy Twoja praca jest wartościowa z punktu widzenia firmy/klienta?

Nie chodzi o to, by po prostu pracować nad produktem, zawartością, wyglądem, lecz by praca okazała się wartościowa i użyteczna dla firmy/klienta.

Powyższe i inne pytania zawarte zostały również w książce „Rework” – dla każdego realizującego projekty firmowe.

;