Praca nie jest na całe życie! Pracownicy coraz częściej potrzebują zawodowych pivotów

Praca nie jest na całe życie! Koniec z tym stereotypem, który przez lata funkcjonował w świadomości wielu pokoleń nie tylko w Polsce. Zmiana stylu i tempa życia, rozwój nowoczesnych technologii –robotyzacji czy sztucznej inteligencji, to wszystko sprawia, że drastycznie zmienia się podejście przedstawicieli różnych pokoleń osób pracujących do wykonywanego zawodu i budowania ścieżki kariery.

Towarzyszące zmianom i coraz częściej spotykane wśród osób pracujących zjawiska, takie jak: wypalenie zawodowe, brak satysfakcji, świadomość braku określonych i pożądanych przez pracodawców kompetencji i umiejętności powodują, że coraz więcej osób decyduje się na dokonanie zawodowego pivotu, czyli całkowitej zmiany wykonywanego zawodu lub dalszej ścieżki kariery. Część porzuca dotychczasowe zajęcie i inwestuje swój czas i energię w dotychczasowe hobby lub pasję, która staje się pracą, a część zdobywa kolejny zawód i rozpoczyna nową ścieżkę kariery. Każda tak radykalna zmiana wywołuje jednak lęk i obawę o powodzenie transformacji – zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, odnalezienie się w nowej rzeczywistości, opłacalność poniesionych inwestycji, często wymagającej ogromnego zaangażowania czasu i pracy, niezbędnych jednak do osiągnięcia sukcesu. Czy warto podjąć ryzyko i zmienić swoją zawodową rzeczywistość? Czy pivot może być rozwiązaniem pozwalającym na dokonanie zwinnej zmiany i dalszy rozwój kariery bez obawy o zawodową przyszłość?

Poniższy schemat, choć od lat prezentowany przedstawicielom wielu pokoleń, to już przeżytek:

Ucz się pilnie + Zdobywaj edukację = Zyskasz zawód i będziesz miał „fach w ręku”

Praca na całe życie już nie istnieje. Została zastąpiona przez nieustanny rozwój, podnoszenie kwalifikacji i pozyskiwanie nowych kompetencji, umiejętność tkwienia w procesie zmian, ale przede wszystkim radzenia sobie ze stale pojawiającą się koniecznością transformacji i wchodzenia oraz funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Błędem jest obecnie uczenie młodych ludzi, że wyuczony zawód może być tym, który będą wykonywać do emerytury, oraz że robienie przez wiele lat tego samego, to idealne rozwiązanie na miłe, spokojne i radosne życie.

Obecnie coraz częściej wykonywany zawód zmienia się co kilka lat, a zajmowanie przez długi czas wypracowanej pozycji eksperckiej, często powoduje pojawienie się nudy, a w konsekwencji również wypalenia zawodowego. Nie wspomina się niestety również o tym, że stały rozwój jest nie tylko koniecznością, ale także pozytywnie wpływa na stymulację mózgu, ogranicza procesy starzeniu się i daje ogromną satysfakcję, budując poczucie własnej wartości. Nie mówi się tym bardziej o tym, jak dokonać zmiany, gdy nie znajduje się już radości i satysfakcji w tym, czym zajmowało się dotychczas.

Czym jest pivot w życiu zawodowym?

Pivot to radykalna zmiana kierunku działania. Określnie to potocznie stosowane jest w świecie startupów i młodych biznesów, dla których jest zwinną zmianą podejścia/założeń dotyczących oferowanego produktu lub usługi, które po fazie prób i testów oraz weryfikacji potrzeb nie cieszą się oczekiwanym zainteresowaniem. Na podstawie zebranych informacji oraz opinii, podejmowana jest decyzja o wprowadzeniu radykalnych zmian i rozpoczęciu prac nad produktem lub usługą niemal od nowa. Takich radykalnych zmian założeń czy nowego spojrzenia często potrzebują nie tylko początkujące czy nawet rozwinięte już biznesy, ale również osoby pracujące.

Pivot w życiu zawodowym jest zatem radykalną zmianą początkowej koncepcji wykonywanego zawodu lub rozwoju, co w efekcie doprowadzić ma do polepszenia sytuacji, poprzez rozpoczęcie działalności w innym obszarze lub rozwinięcie takich kompetencji, które pozwolą oderwać się od dotychczasowej codzienności zawodowej, poprzez wejście na wyższy poziom. Zwykle jednak określenie to stosowane jest w odniesieniu do podjęcia pracy w innej branży lub obszarze, niż miało to miejsce dotychczas. Może być nim również jednak podniesienie kwalifikacji przez specjalistę w danym obszarze, który dzięki odpowiednio dobranym szkoleniom przechodzi na przykład na stanowisko menadżera zarządzającego projektami zgodnie z popularną metodyką lub zarządzanie całym zespołem. Form zawodowych pivotów może być wiele, przyczyn ich pojawienia się jeszcze więcej. Ważne jednak, by nie bać się podejmować decyzji, które mogą wprowadzić nową jakość nie tylko do życia zawodowego, ale również wpłynąć na satysfakcję w życiu osobistym.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego praca nie jest już na całe życie oraz jakie są najczęstsze źródła zawodowych pivotów, przeczytajcie materiał autorstwa Grzegorza Święcha, Wiceprezesa i Partnera Grupy Nowe Motywacje, który został opublikowany w CEO Magazyn Polska.

Link

;