ENERGIA, ZAANGAŻOWANIE I EKSPLORACJA

Wzorce komunikacji są jednym z najważniejszych wyznaczników sukcesu zespołu, równie istotnym jak inteligencja, osobowość, kompetencje oraz istota i treść dyskusji zespołowych. „Aby zbudować świetny zespół, nie wystarczy dobrać ludzi ze względu na ich wiedzę czy też osiągnięcia. Należy zrozumieć, w jaki sposób porozumiewają się i nauczyć cały zespół, aby wykorzystywał poprawne wzorce komunikacji” – twierdzi Alex Pentland, profesor MIT.

Jak to wyglądało w zespole Team Brunel, który brał udział w Volvo Ocean Race?
„Udaje nam się to osiągnąć z Team Brunel – potwierdza entuzjastycznie Anje-Marijcke. – Nasz zespół to ekipa z niesamowitą ilością talentu oraz tysiącami godzin ćwiczeń nad zwiększeniem efektywności. Zabieramy się również za pracę nad efektywnymi wzorcami komunikacji, która skupia się wokół trzech rzeczy: energii, zaangażowania oraz eksploracji.

Energia

To ekspresja wyrażana w gestykulacji, tonie głosu, kontakcie wzrokowym, byciu zwięzłym oraz umiejętności słuchania w stopniu równym, jeśli nie większym, co umiejętność mówienia. Niesamowite, jak znaczące różnice tu występują. Podam przykład. Podczas rozmowy o pewnych danych liczbowych członek zespołu zadał konkretne pytanie, ale nie został z nim nawiązany kontakt wzrokowy. Co się wydarzyło? Stało się coś niezrozumiałego w kontekście zespołu, ponieważ osoba zadająca pytanie poczuła się nieważna i pominięta, w rezultacie wycofała się. Wyglądało to, jakby cała dyskusja niechcący zatrzymała się i nie zamierzała ruszyć. Ten konkretny członek zespołu ceni sobie kontakt i czerpie przyjemność z bycia w grupie, konsekwencje braku nawiązania kontaktu wzrokowego były więc takie, że nieumyślnie jeden z członków zespołu został „wykluczony”. Zaskakujące, jak ważna jest wtedy energia. Jeśli jesteś tego świadom, możesz się tego nauczyć.

Zaangażowanie

Dotyczy wzajemnego kontaktowania się. Nie chodzi jedynie o pogawędkę ze skipperem lub z innymi załogantami, ale o rozmowy z całą drużyną oraz integrowanie się, dlatego tak dobrze sprawdza się podejmowanie wspólnych aktywności, jak np. kitesurfing, jazda na rowerze, gokarty czy też okazjonalne wspólne spotkania w wolnym czasie.

Eksploracja

Pokazuje, jak ważne bywa zdobywanie nowych pomysłów oraz odmiennych perspektyw poza grupą. Część zespołu bierze od czasu do czasu udział w regatach na Karaibach na jachtach klasy. Ludzie spoza grupy czasami uważają, że to dziwne – dlaczego ktoś chciałby robić coś innego poza trenowaniem na Volvo 65? Takie działanie pomaga rozwijać kreatywność. Poza tym, po miesiącu rozłąki, ekipa wróciła z nowymi pomysłami na temat optymalizacji działań wewnątrz zespołu.”

Przeczytaj w Internecie cały artykuł z Anje-Marijcke van Boxtel pt. Style behawioralne oraz wzorce komunikowania się”.

Komunikowanie i oddziaływanie
Niezależne badania potwierdzają, że jedynie ograniczona liczba niezbędnych umiejętności wyróżnia najlepsze jednostki, zdolne działać w nowym środowisku pracy. Zachowania te nazywamy filarowymi, ponieważ podtrzymują strukturę organizacji.
Co ciekawe, jedynie 5% obecnego personelu zatrudnionego w organizacjach wykazuje kombinację tych kluczowych zdolności przywódczych w praktyce, co sprawia, że inwestowanie w nie staje się bardziej potrzebne, niż kiedykolwiek. Pomyśl tylko, ile Twoja organizacja mogłaby osiągnąć dzięki polepszeniu efektywności załogi o 5%, 10%, czy nawet więcej?

;