BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PODWŁADNYCH

Są sytuacje, w których każdy z nas musi angażować podwładnych do spojrzenia na sprawy w nieco inny sposób lub zrobienia czegoś, czego od nich wymagamy.

Są też chwile, kiedy konieczne są łagodne przekonywanie i wpływ na ludzi, ponieważ jesteśmy zmuszeni wynegocjować warunki, terminy lub cenę.

Praca większości ludzi wymaga w wielu zróżnicowanych sytuacjach angażowania innych osób.

Umiejętność wywierania wpływu na ludzi wiążę się z posiadaniem znakomitych umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych oraz zdolności sprawiania, aby inni byli skłonni ich popierać. To również forma angażowania podwładnych.

Z jakich metod angażowania pracowników możesz skorzystać?

DOCENIANIE

Pozytywne osądzanie innych, bazujące na własnych kryteriach (zaobserwowane zachowanie lub instynktowne odczucia).

PROFILOWANIE/UKIERUNKOWYWANIE

 • Pokazywanie, kim jesteś; odwoływanie się do Twojego doświadczenia i ekspertyzy.
 • Instruowanie/dawanie porad, dotyczących sposobu wykonania zadania.

ZAJMOWANIE STANOWISKA

 • Komunikowanie potrzeb, wymagań, oczekiwań lub trudności.
 • Ustalanie standardów.
 • Odrzucanie ofert, propozycji lub wymagań.

ARGUMENTACJA

 • Podawanie powodów i przywoływanie faktów wspierających Twoje stanowisko.
 • Niezgadzanie się z pomysłami innych.

Wskazówki

 • Określ z wyprzedzeniem, co masz zamiar powiedzieć. Drogowskaz sprawi, że siła oddziaływania stanie się większa, np. „Chcę złożyć propozycję”, „Oto dwa powody wspierające moją propozycję”.
 • Użyj zdecydowanych słów i wyrażeń zamiast zwrotów grzecznościowych typu „może”, „być może”, „mam nadzieję”, „tak jakby”, „czasami”.
 • Miej przygotowane fakty, dane i „twarde argumenty” na poparcie swojego stanowiska.

AKTYWNE SŁUCHANIE

 • Podsumowanie własnymi słowami tego, co powiedział rozmówca, w celu sprawdzenia, czy właściwie zrozumiałeś (parafraza).
 • Prośba o klaryfikację.
 • Zadawanie pytań.

ANGAŻOWANIE EMOCJONALNE

 • Selektywne dzielenie się tym, co czujesz na temat sytuacji/dyskusji.
 • Selektywne przekazywanie informacji, które sprawią, że wzrośnie zaufanie do Ciebie.
 • Proszenie o pomoc/wsparcie/okazywanie niepewności.
 • Pokazywanie drugiej stronie wniesionego przez Ciebie wkładu (rozmówca nie może być jedyną partycypującą stroną).

KREOWANIE WIZJI

 • Pomaganie drugiej stronie “zauważyć, usłyszeć, poczuć”, jaki obraz masz na myśli, lub co chciałbyś, aby wydarzyło się w przyszłości.
 • Pokazywanie, co postrzegasz jako ekscytujące możliwości i okazje.
 • Pamiętaj: obraz wyraża tysiąc słów.

BUDOWANIE POCZUCIA WSPÓLNOTY

 • Nakreślenie wspólnego kontekstu, wspólnych obszarów porozumienia lub wspólnych wartości jako sposobów na skupienie i zintegrowanie ludzi wokół wspólnego celu i wizji.

PODEJMOWANIE PIERWSZYCH KROKÓW

 • Generowanie krótkoterminowego sukcesu.

Wskazówki

 • Przygotuj wstępny harmonogram działania.

Opracuj pierwsze kroki harmonogramu, które druga strona będzie mogła zaakceptować.

;