„Rekrutacja 2.0. jest coraz popularniejsza”, „to nowy trend w poszukiwaniu pracy”, „to naturalny proces na rynku pracy” – można przeczytać na portalach branżowych opisujących zachodzące zmiany. Czym w takim razie jest Rekrutacja 2.0. i czym się różni od poprzedniej wersji?
Wg. danych GUS za 2013 średni staż w aktualnym miejscu pracy wynosił ok. 10 lat. Niemniej jednak, jak wynika z globalnych danych, zachodzące zmiany kulturowe systematycznie skracają liczbę lat spędzonych w jednej firmie. Wzrost wskaźnika rotacji wpływa na zmiany w obszarze rekrutacji personelu. Jeszcze kilkanaście lat temu, ludzie spędzali niemalże całe swoje życie w jednym zakładzie pracy, co miało wpływ na sposób zatrudniania pracowników.
(więcej…)