Wsparcie psychologiczne

W panującej obecnie trudnej sytuacji atmosfera niepewności i paniki u wielu osób wywołuje problemy natury emocjonalnej. Próby mierzenia się z nimi bez profesjonalnego wsparcia mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji zarówno psychologicznych jak i społecznych, a w efekcie negatywnie wpływać nie tylko na pracę, ale również na rodzinę i najbliższe otoczenie.

W panującej obecnie trudnej sytuacji atmosfera niepewności i paniki u wielu osób wywołuje problemy natury emocjonalnej. Próby mierzenia się z nimi bez profesjonalnego wsparcia mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji zarówno psychologicznych jak i społecznych, a w efekcie negatywnie wpływać nie tylko na pracę, ale również na rodzinę i najbliższe otoczenie.

Centrum wsparcia:

Dzięki uruchomionemu przez nas Centrum Wsparcia osoby poszukujące pomocy kontaktują się bezpośrednio z dyżurującymi psychologami. Ze wsparcia korzystać mogą wszyscy, którzy czują, że są w trudnej sytuacji i wykazują chęć rozmowy z osobą niezwiązaną z otoczeniem zawodowym i rodzinnym. Rozmowy mogą być prowadzone telefonicznie lub poprzez wskazany komunikator.

Optymalny czas trwania sesji to 50 minut. Usługa jest dostępna w ramach czasowych ustalonych z klientem.

Zadaniem dyżurujących psychologów jest:

 • Określenie natury problemu, ocena jego skali,
 • Udzielenie doraźnego wsparcia emocjonalnego,
 • Zredukowanie lęku i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
 • Podjęcie działań, mających na celu rozładowanie napięcia,
 • Opracowanie dalszej strategii postępowania – ewentualne przekierowanie do innych specjalistów.

Oczekiwane rezultaty – czego spodziewać się po sesji?

 • Na poziomie afektywnym, jeżeli pracownik będzie odczuwać stabilny nastrój, będzie potrafił lepiej panować nad swoimi emocjami;
 • Na poziomie behawioralnym, jeżeli będzie potrafił wywiązywać się z zadań niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu,
  pokona trudności, zachowa równowagę w codziennym życiu, również w kryzysie;
 • Na poziomie poznawczym, jeżeli będzie adekwatnie spostrzegał i interpretował wydarzenia, będzie potrafił się lepiej skoncentrować.
 • Na poziomie psychofizjologicznym, lepiej zadba o swoje zdrowie.

Proces wsparcia psychologicznego online:

I. Stworzenie atmosfery wsparcia:

Działanie mające na celu nawiązanie dobrego kontaktu i budowanie atmosfery dialogu.

W wyniku tego działania osoba wspierana ma poczuć się:

 • osobą rozumianą i wspieraną,
 • aktywnym partnerem, zdolnym do wspólnej pracy nad rozwiązaniem problemu,
 • osobą, która mimo decyzji o skorzystaniu z pomocy telefonicznej nie wyzbywa się
  praw do samostanowienia i decydowania o własnym losie.

II. Udzielenie wsparcia:

Polega na uzyskaniu w krótkim czasie konkretnych informacji o problemie (przebiegu zdarzenia, dodatkowych okolicznościach, jego interpretacji i znaczeniu dla pracownika) i zrozumieniu reakcji na zaistniałe zdarzenie.

III. Rozwiązanie problemu:

Celem tego etapu jest nadanie kształtu i sensu zaistniałych zdarzeń, a następnie pomoc w znalezieniu skutecznych strategii w zmaganiu się z problemami, zwiększenie poczucia własnej wartości, wzmocnienie obrazu własnej osoby i szacunku do siebie, a co za tym idzie powrót do psychicznej równowagi.