Pokolenie Y w organizacji – warsztat motywacji i współpracy

IDEA ESSENCE LEARNING

Jednym z głównych motywatorów dla pokolenia Y i Z jest rozwój. Istotną kwestią jest dla nich zachowanie work-life balance. Nie zgadzają się na scenariusz akceptowany przez X-y: konieczność uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu oznacza, że nie wykonane zadania będę nadrabiał w domu i wieczorami. Dwudniowe formaty szkoleniowe są też trudniejsze do zaakceptowania ponieważ ich sposób przyswajania informacji ma charakter impulsowy, inspiracyjny.

Rozwiązaniem dla tych grup stały się krótkie formy szkoleniowe – nazywane również essence learningiem. Essence learning – ponieważ koncentruje się na sednie, esencji danego zagadnienia. Całe spotkanie rozwojowe trwa od 2 do 4 godzin – czyli ułamek tradycyjnego szkolenia. Essence learning jest połączeniem dwóch formatów – mów motywacyjnych / inspiracyjnych i warsztatów.

ZAŁOŻENIA

Zaangażowani czy roszczeniowi? Kreatywni czy leniwi?

Czy w polskich realiach mówienie o milenialsach ma w ogóle sens?

Tzw. pokolenie Y, czyli ludzi urodzonych w ciągu ostatnich trzydziestu lat, stanowi ogromny segment pracowników we wszystkich typach organizacji. Często określani jako jedna z najbardziej specyficznych grup zatrudnionych, ze względu na swoje ambicje i oczekiwania, stanowią niemałe wyzwanie dla managerów.

Warsztat przeprowadzi uczestników przez zagadnienia dotyczące motywowania, angażowania i pobudzania do współpracy pracowników reprezentujących tzw. milenialsów. Za pomocą interaktywnych metod zaprezentuje narzędzia radzenia sobie z oczekiwaniami pokolenia Y i nastawiania go na osiąganie wyników zgodnych z potrzebami organizacji.

DZIĘKI UCZESTNICTWU W SZKOLENIU

 • Dowiesz się jakie są potrzeby i oczekiwania współczesnych polskich milenialsów
 • Stworzysz mapę szans i zagrożeń obecności pokolenia Y w organizacji przez co skutecznie zarządzisz ich rozwojem
 • Stworzysz mechanizm efektywnej komunikacji z milenialsami w oparciu
  o asertywne metody kontroli rozmowy
 • Zbudujesz ścieżkę kariery odpowiadającą potrzebom pokolenia Yale i organizacji
 • Zwiększysz zaangażowanie i efektywność pracy zespołów przez tworzenie ich w myśl założeń modelu Diversity Team Construction oraz podejścia Y-Leadership

DLA KOGO?

 • Managerowie działów HR, którzy chcą polepszać współpracę
  i odpowiedzialnie wpływać na rozwój młodych pracowników
 • Managerowie, którzy chcą stworzyć środowisko pracy nastawione na samodzielnych pracowników o wysokiej efektywności
 • Managerowie, którzy chcą zwiększyć zaangażowanie swoich pracowników w codzienne zadania
 • Osoby zarządzające projektami, których sukces zależy od jakości współpracy członków zespołu

Czas trwania: 4 godziny

Moduł I – Różnice międzypokoleniowe – jak zachowuje się Y w miejscu pracy?

 • Jak myśli pokolenie Y? – system wartości, postawy, poglądy, oczekiwania – raport Odyseja PR z 2014 roku
 • Analiza SWOT pokolenia Y – potencjał i ryzyko dla organizacji
 • Wyzwania związane z zarządzaniem pokoleniem Y
  • Jak budować autorytet?
  • Jak się komunikować? – szczególne okoliczności oraz sposoby argumentowania
  • Jak go zatrzymać w organizacji?
 • Kotwice motywacji Y – tworzenie map motywacji w organizacji

Moduł II – Kariera milenialsów w organizacji

 • Budowanie ścieżek kariery i formalne benefity w miejscu pracy:
  • Sposoby tworzenia i prezentacji ścieżek kariery w organizacji z punktu widzenia potrzeb pokolenia Y
  • „Zielono i mobilnie”, czyli jak wykorzystać wyobrażenia o atmosferze i metodzie pracy do pobudzania zaangażowania milenialsów?
 • Wybrane elementy Career coachingu – narzędzia coachingowe w rozwoju kariery
  • Fotel bujany – narzędzie wizualizacji wymarzonych osiągnięć zawodowych u pracownika
  • Pytania odkrywcze zawodowo – narzędzie opisu schematu zachowań i powtarzalnych wyborów zawodowych u pracownika
  • Arkusz wartości zawodowych – czego potrzebuje pracownik na poziomie emocjonalnym w pracy?
  • Narzędzie „koło konsekwencji” – odnajdywanie wielopłaszczyznowych korzyści w każdym zadaniu jako sposób na zaangażowanie i motywację „igreka”

Moduł III – Pobudzanie współpracy pokolenia Y

 • Model Y-Leadership – przywództwo XXI wieku w pracy z pokoleniem milenialsów
  • W XXI wieku każdy współpracuje z każdym, czyli sieciowe struktury współpracy w Y-Leadership
 • Diversity team construction – narzędzie pobudzania efektywności pracy pokolenia Y w zadaniach zespołowych
 • Rywalizacja międzyzespołowa w pracy „igreka” – mechanika spoistości grup jako narzędzie pobudzania efektywności zespołu

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.