Menedżer w trudnych czasach

W aktualnej sytuacji w wielu firmach niezwykle ważna jest rola zarządzających i menadżerów, którzy w tej trudnej i niepewnej chwili muszą połączyć troskę o zdrowie swoich pracowników z interesem i wynikami ekonomicznymi organizacji. Z wielu powodów działanie to jest wyzwaniem, aczkolwiek jednocześnie nieuniknioną koniecznością.

Zmiana rzeczywistości istotnie wpłynęła na sposób funkcjonowania wszystkich firm w bardzo krótkim czasie. Dzisiaj większość pracowników, szczególnie zespoły mogące w taki sposób pracować, wykonuje swoją pracę w formie zdalnej. O ile forma ta nie jest dla nikogo nowością, o tyle jej skala i czas staje się nowym wyzwaniem dla managerów.

Jak zatem w nowej rzeczywistości dbać o zespół i monitorować cele i zadania realizowane przez pracowników? Jak sprawić, aby forma zdalna nie wykształciła trwałych i niepożądanych nawyków, a jednocześnie nie wpłynęła na spadek motywacji i zaangażowanie?

Rozumiejąc fakt, że w pracy zdalnej łatwo „oderwać się” od realności, ale i poczuć się odizolowanym, jak wzmacniać zespołowość, sprawić, aby spotkania zdalne były równie efektywne. I oczywiście na poziomie osobistym, jak radzić sobie z emocjami i przeżywaniem tej sytuacji zarówno osobiście, jak i wśród podległych pracowników.

Przygotowaliśmy program szybkiego reagowania skierowany do kadry menadżerskiej. Jest w pełni oparty o formy pracy zdalnej. Zakłada 3 etapy działań dla menadżera:

Niezbędnik w świecie VUCA:

 1. Zdalne zarządzanie zespołem: Jak zmieniają się działania lidera. Czego potrzebuje zespół. Aspekty dotyczące zarządzania zadaniami: zlecanie, monitorowanie, rozliczanie.
 2. Funkcjonowanie w zmianie i kryzysie: Praca z emocjami i postawami moich pracowników. Podstawowe interwencje wzmacniające członków zespołu i zespół.
 3. Prowadzenie spotkań zespołowych on-line: Podtrzymywanie ducha zespołu, przeciwdziałanie izolowaniu się. Jak je organizować zdalnie: przebieg i narzędzia.

Narzędzia zaawansowane w zdalnym zarządzaniu:

 1. Utrzymanie motywacji: Diagnoza motywacji w pracy zdalnej. Jak wpływać na motywację jednostki? Rozmowa z pracownikiem o spadku zaangażowania.
 2. Radzenie sobie ze stresem i obawami: Praktyczne wskazówki i narzędzia do zarządzania swoją energią i utrzymaniem efektywności osobistej.
 3. Prowadzenie trudnych rozmów w relacji 1:1: Praca na kejsach i sytuacjach osadzonych w realności uczestników, konkretne sytuacje i narzędzia.

E-warsztat I: Rola i odpowiedzialność lidera w zarządzaniu zespołem zdalnym:

 • Rola i działania lidera w pracy zdalnej.
 • Kontrola czasu pracy vs kontrola efektów (zmiana stylu zarządzania – od zarządzania przez procesy do zarządzania przez rezultaty).
 • Elementy, których potrzebuje zespół, aby efektywnie działać zdalnie.
 • Sposoby zdalnego zarządzania zespołem:
  • Kontraktowanie zasad pracy
  • Oczekiwania, sposób komunikacji,
  • Przebieg spotkań ich częstotliwość, dostępność.
  • Kontakty 1:1.
  • Zadania, rytm dnia i tygodnia
  • Oczekiwania od pracowników.
 • Przygotowanie komunikacji do zespołu – omówienie struktury, zasad, ważne elementy, pierwsze wprawki.
 • Podsumowanie sesji oraz zaproszenie do zadania.
 • Zadanie po sesji: przygotowanie komunikacji do zespołu wg poznanej struktury.

E-warsztat II: Prowadzenie spotkań online z zespołem:

 • Zasady powadzenia spotkań online.
 • Zapoznanie z narzędziami do prowadzenia spotkań online.
 • Plan spotkania – potrzebujesz go bardziej niż myślisz.
  • Cele
  • Struktura
  • Utrzymanie uwagi – to łatwiejsze niż myślisz.
  • Facylitacja dyskusji online.
  • Narzędzia.
  • Prowadzenie spotkań – Trening umiejętności z informacją zwrotną od trenera i grupy.
 • Podsumowanie sesji oraz zaproszenie do zadania wdrożeniowego.
  • Zadanie po sesji: poprowadzenie spotkania online z zespołem i zakontraktowanie z zespołem sposobu pracy „Nowe Otwarcie. Porządkowanie dotychczasowej pracy”

E-warsztat III: Delegowanie oraz monitorowanie realizacji zadań – spotkania online:

 • Co się zmienienia? Dlaczego delegowanie i rozliczanie z zadań w pracy zdalnej stanowi wyzwanie?
 • Zasady, dookreślanie rezultatów, prowadzenie rozmowy planującej.
 • Uzgadnianie rezultatu oraz działań z pracownikiem.
 • Struktura rozmowy delegującej online.
 • Trening umiejętności – symulacje rozmów w oparciu o case’y.
 • Trudne reakcje pracowników w trakcie uzgodnienie realizacji zadań – trening umiejętności.
 • Wsparcie w realizacji zadań – monitorowanie.
 • Struktura rozmowy online.
 • Trudne sytuacje w trakcie monitorowania.
 • Trening umiejętności – symulacje rozmów w oparciu o case’y.
 • Podsumowanie sesji oraz zaproszenie do zadania.
 • Zadanie: poprowadzenie rozmowy 1:1 z wybranymi 2 pracownikami.

E-warsztat IV: Komunikacja oraz informacja zwrotna:

 • Komunikacja w zdalnych czasach. Podstawowe zasady.
 • Informacja zwrotna w formie online.
 • Zasady – o co warto zadbać?
 • Model FUKO.
 • Trening umiejętności w oparciu o narzędzie video coach (przygotowane wcześniej krótkie micro filmy – opcja lub w oparciu zebranych trudnych reakcji w trakcie sesji.
 • Symulacje rozmów feedbackowych w odniesieniu do trudnych sytuacji osadzonych w obecnej sytuacji zawodowej uczestników.
 • Podsumowanie sesji IV oraz zaproszenie do zadania.
 • Zadanie: przeprowadzenie po 1-2 rozmów z wybranymi pracownikami w oparciu o poznane narzędzia.

E-warsztat V: Utrzymanie zaangażowania oraz motywacji w zmianie i kryzysie:

 • Diagnoza motywacji pracowników w pracy zdalnej.
 • Docieranie do potrzeb i obaw pracowników.
 • Praca z różnymi emocjami i postawami pracowników.
 • Przeciwdziałanie izolowaniu się oraz przełamywaniu osamotnienia
 • Jak wpływać na motywacje jednostki?
 • Podstawowe interwencje wzmacniające członków zespołu– trening umiejętności w oparciu o przygotowane case’y.
 • Wzmacnianie zespołowości.
 • Podsumowanie sesji oraz zaproszenie do zadania wdrożeniowego.
 • Zadanie: analiza poziomu motywacji w zespole w oparciu otrzymany materiał. Zaplanowanie 1-2 rozmów z pracownikami o najniższym poziomie zaangażowania i motywacji.

E-warsztat VI: Radzenie sobie ze stresem i obawami:

 • Zmienność rzeczywistości jako źródło stresu.
 • Natura zjawiska – czym właściwie jest stres adaptacyjny?
 • Cztery poziomy reakcji, czyli jak funkcjonujemy w warunkach stresu.
 • Proste interwencje na każdym z poziomów – trening praktyczny.
 • Nie ma zmian bez zmian.
 • Podsumowanie sesji oraz zaproszenie do zadania wdrożeniowego.
 • Zadanie: wdrożenie 1 konkretnego działania niwelującego poziom stresu.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.