ODPOWIEDNIA DECYZJA W ODPOWIEDNIM MOMENCIE. LIDER I PODEJMOWANIE DECYZJI

Prowadząc szkolenia dla pracowników firm bardzo często pytamy o to, co w oczach pracowników buduje autorytet lidera. Jedną z częściej powtarzających się odpowiedzi jest umiejętność podejmowania decyzji przez lidera oraz umiejętność bronienia tej decyzji wobec osób stojących wyżej w hierarchii firmy. Najgorszy, według uczestników, lider to taki, który zwleka z podjęciem decyzji lub próbuje zrzucić z siebie odpowiedzialność za jej podjęcie.

Dzisiaj chcemy Wam przedstawić historie podejmowania decyzji przez skipera, będącego liderem jednej z załóg Volvo Ocean Race – Team Brunel.

„Ostatecznie najbardziej efektywne zespoły, odnoszące największe sukcesy, to te, które są zdolne do szybkiego podejmowania dobrych decyzji, co zazwyczaj jest wynikiem pewności siebie”.

Praca skipera polega na nieustannym podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji w odpowiedniej chwili; chwili, która może wystąpić czasem raz, czasem i dwadzieścia razy dziennie. Kiedy wygrywasz, decyzje stają się łatwiejsze, ponieważ sukces zwiększa pewność siebie. Ale podejmowanie dobrych decyzji, gdy przegrywasz, w sytuacji o wysokim współczynniku stresu, stanowi umiejętność, która odróżnia najlepszych od reszty. Potrzebny jest przywódca, który umiałby radzić sobie ze stresem w niebezpiecznych sytuacjach. Dobry skiper zachowuje spokój nawet w niebezpiecznych i bardzo stresujących sytuacjach.

Najgorsze podejście to brak jakiejkolwiek decyzji z Twojej strony lub odwlekanie jej w czasie, co niewątpliwie podważa zaufanie podwładnych do lidera zarówno na pokładzie, jak i na lądzie, ale również wpływa na wyniki. Brak podjęcia decyzji na pokładzie jest łatwo mierzalny, ponieważ co sześć godzin generowany jest raport z obecnej pozycji, mówiący o postępach. W normalnej rzeczywistości biznesowej sytuacja jest zgoła inna – raporty o postępach nie są tak częste, można więc przetrwać bez podejmowania decyzji do momentu, w którym staje się to wręcz wymuszone.

Samoświadomość stanowi nieocenione wsparcie podczas szybkiego podejmowania trafnych decyzji. Im więcej wiemy o sobie, tym łatwiej dobierzemy odpowiednich ludzi, którzy mogą nas uzupełnić w samym procesie podejmowania decyzji.

Zobacz jak wygląda codzienna praca w takim zespole:

;